Instytut Łączność w grudniu udostępni nową wersję Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), który był wykorzystywany przez UKE w trakcie inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych. Interfejs SIIS był wykorzystywany m.in. do wprowadzania danych przez operatorów.

– Nowa wersja SIIS 2.2 będzie gotowa 20 grudnia. Wcześniej przejdzie ona generalny sprawdzian podczas próbnej inwentaryzacji z udziałem wybranych operatorów, która odbędzie się 20 – 30 listopada – mówi Dariusz Gacoń z Instytutu Łączności.

Co się zmieni w nowej wersji SIIIS? Jak tłumaczy Dariusz Gacoń, będzie ona oparta o nowe struktury baz danych i lepiej przygotowana do przechowywania i przetwarzania danych. Zmieni się też obsług XML i operatorzy otrzymają oprogramowanie klienckie pozwalające na samodzielne tworzenie i zarządzanie XML. Rozbudowany zostanie moduł wsparcia użytkownika oraz moduł monitorowania przebiegu procesu inwentaryzacji i prezentowania statystyk. – Dzięki temu ostatniemu prezes UKE na bieżące będzie mógł mieć informacje jak przebiega inwentaryzacja – tłumaczy Dariusz Gacoń. Pojawi się też nowy moduł analizy danych.

Na tym jednak się nie skończy udoskonalanie SIIS. Wersja 3.x pojawi się w 2012 roku. Ma w niej być m.in. zaimplementowana funkcja GIS do wprowadzania informacji o infrastrukturze.