Po [link=index.php?option=com_content&view=article&id=941%3Akolporterzy-doadowa-pre-paid-naciskaj-na-er&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]krótkotrwałym konflikci[/link]e Polska Telefonia Cyfrowa nakłoniła swoich partnerów do zaakceptowania obniżki marży na elektronicznych doładowaniach kont użytkowników telefonów na kartę oraz miks. – Wszystkie terminale sprzedające nasze doładowania już działają – poinformował Andrzej Pomarański z biura prasowego PTC. Maciej Topolski, rzecznik Kolportera, jednego z największych dystrybutorów doładowań przez terminale POS przyznaje, że porozumienie związane było z obniżką opustu hurtowego dla dystrybutorów. Żadna ze stron nie chce zdradzić, o ile obniżona została marża.

W przypadku [link=index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Adoadowania-pre-paid-polkomtel-postawi-na-swoim&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]analogicznego konfliktu dystrybutorów z Polkomtelem[/link] opust został zmniejszony o 3 proc. (do 8,5 proc.), ale dystrybutorzy wynegocjowali 6-miesięczny okres dojścia do tej stawki. W przypadku PTC obniżka – wedle naszych informacji – wdrożona została od razu.

Operatorzy domagają się obniżki prowizji za sprzedaż swoich doładowań, argumentując to kryzysem rynku komórkowego (spadek MTR) i spadkiem tempa wzrostu liczby klientów.