[b]Tekelec[/b], firma dostarczająca oprogramowanie do zarządzania ruchem w mobilnej sieci, oparła swoje wnioski na ankiecie wypełnionej przez 263 użytkowników mobilnego broadbandu w kilku krajach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja).

Tekelec zrwaca uwagę na nierównomierne tempo wzrostu obciążenia sieci (400 proc. rocznie) i przychodów z usług mobilnego dostępu do internetu (40 proc.) Nowe plany taryfowe mogą, zdaniem firmy, złagodzić tę dolegliwość. Omówiony wyżej modelowy pakiet adresuje, zdaniem firmy, standardowe potrzeby użytkowników, umożliwia im przekroczenie limitu transferu za dającą się przewidzieć opłatą, a jednocześnie obniża obciążenie mobilnej sieci. Nie zniechęca jednocześnie bardziej wymagających użytkowników od abonowania droższych planów taryfowych. Jednocześnie Tekelc, w oparciu o deklaracje użytkowników badania, proponuje wprowadzenie dodatkowo płatnych usług w postaci zwiększania prędkości na wybrany odcinek czasu (np. 1 godzinę, 1 dzień), nielimitowanego dostępu do zasobów pod wybranym adresem URL, możliwości swobodnego dzielenia i użytkowania limitu transferu przypisanego do różnych kart SIM na jednym koncie abonenckim itp. Dodatkowe usługi powinny być dostępne przez samoobsługowy serwis abonencki, który szybko aktywuje zamówione usługi.

Firma zwraca uwagę na priorytety, jakie do działania poszczególnych aplikacji przywiązują abonenci. Najważniejsze jest bezapelacyjnie działanie poczty elektronicznej (59 proc. wskazań), a po nim możliwość przeglądania stron WWW (16 proc.) Co ciekawe, niewielkie znaczenie ma dla użytkowników działanie aplikacji wideo. 44 proc. ankietowanych byłoby gotowych abonowac tańsze usługi, nawet gdyby wykluczone z nich były takie aplikacje. 77 proc. gotowych by było – za niższą opłatą – zrezygnować w ogóle z działania programów peer-to-peer.

[link=http://www.tekelec.com/resource-center/?docID=1333&utm_source=gsmaassociation&utm_medium=text&utm_campaign=polm ]Rethinking Mobile Data Rate Plans: What Consumers Think[/link](dostęp bezpłatny po zalogowaniu)