Netia na blogu korporacyjnym opublikowała dzisiaj dane na temat realnych przepustowości, jakie można uzyskać na liniach Telekomunikacji Polskiej, udostępnianych na zasadach hurtowych operatorom alternatywnym. Jak podaje Netia dane pochodzą z zapytań zadawanych systemom IT TP przez systemy provisioningu Netii oraz z realizowanych przez TP zamówień na usługi hurtowe.

Wedle danych Netii tylko na 28 proc. linii dostępnych w sieci usług BSA można uzyskać maksymalną oferowaną dzisiaj na rynku hurtowym i detalicznym przepływność 20 Mb/s. Na 50 proc. linii dostępne jest 10 Mb/s. Na 17 proc. linii możliwe jest uzyskanie prędkości tylko 2 Mb/s.

Dla odmiany we własnej sieci Netii prędkości 10-20 Mb/s mają być osiągane w 80 proc. zasięgu sieci miedzianej.

– Liczba linii w naszej sieci, które umożliwiałyby świadczenia tylko podstawowych usług do 2 Mb/s jest  śladowa. Tylko w paru miejscach są węzły z ograniczonym transferem w górę sieci (uplink), chociaż same linie mają dobre parametry – mówi Karol Wieczorek, rzecznik spółki.