Zaprezentowane przez PAP liczby to uśredniona prognoza dziewięciu wyników finansowych grupy w drugim kwartale roku. Oprócz spadku przychodów i zysku netto zmniejszyć ma się (o pół procenta)także marża EBITDA, która wyniesie według prognoz 36,6 proc.

Grupa TP poda wyniki finansowe za drugi kwartał 2010 r. w przyszłą środę, 28. lipca.