Przy okazji pierwszego czytania projektu nowelizacji [b]ustawy o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych[/b], zwanej Telekomunikacyjną Megaustawą, które odbyło się na posiedzeniu sejmowej [b]Komisji Infrastruktury[/b], zrzeszająca przedsiębiorców [b]Business Centre Club[/b] zaapelowała o zmiany dwóch zapisów Megaustawy. Chodzi o art. 39 i 40 dokumentu określające m. In. wysokość opłat za instalację infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

Megaustawa przewidziała obniżenie tych opłat w przypadku gdy pasem drogowym zarządza [b]Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad[/b], ale nie ma wzmianki o ewentualnym obniżaniu poziomu opłat jeśli zarządcą drogi jest jednostka samorządu terytorialnego. – Efektem są znaczne różnice w wysokości opłat ponoszonych przez operatorów telekomunikacyjnych za zajęcie pasa drogowego będącego w zarządzie samorządów terytorialnych w porównaniu do opłat za zamieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie dróg będących w zarządzie GDDKiA. Są one tym bardziej dokuczliwe, bo samorządy bardzo często ustalają opłaty na maksymalnym, możliwym poziomie, a większość nowych inwestycji firm telekomunikacyjnych realizowana jest na pasach dróg podlegających jednostkom samorządu terytorialnego – pisze BCC.

Organizacja zaproponowała, by nowelizacji przywrócić rozwiązanie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo Drogowe, jakie obowiązywało przed wprowadzeniem w życie Megaustawy. Określało ono, że koszty związane z przełożeniem urządzenia lub obiektu w trakcie budowy, przebudowy lub remontu drogi ponosił zarządca drogi, w sytuacji gdy okres od jego zainstalowania w pasie drogowym jest krótszy bądź równy 4 latom, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.