Do 41 tys. klientów zmniejszyła się pod koniec II kwartału baza kliencka Telestrady. Liczba nowych podłączeń nie wyrównała naturalnego odpływu klientów. W stosunku do maksymalnego poziomu liczba klientów Telestrady spadła o 2-3 tys. Nie widać jeszcze efektów uruchomienia nowej marki MVNO White Mobile.

Spółka argumentuje to niezadowalającymi wynikami sprzedaży zewnętrznych partnerów oraz własnego call center. Telesprzedaż w ocenie zarządu spółki jest na tyle nieefektywna, że podjęta została decyzja o likwidacji własnego centrum marketingowego. Wysiłki Telestrady będą się koncentrowały na budowaniu własnego zespołu sprzedaży i współpracą z najskuteczniejszymi partnerami zewnętrznymi. Ponadto spółka była zmuszona odłączyć peną liczbę niepłacących terminowo rachunków klientów usług komórkowych.

Na wrzesień spółka zapowiada nową akcję sprzedażową opartą na wizerunku dwóch popularnych w grupie 50+ aktorów (nie podano nazwisk). Przedmiotem akcji sprzedażowej będa usługi telefoniczne. Poza tym Telestrada wprowadzi we wrześniu nową ofertę dostępu do internetu wraz z profesjonalnym routerem, który umożliwi zapewnienie dostępu właścicielom pensjonatów i małych hoteli. Druga nowa oferta, to pakiety usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu dla małych firm.

W II kwartale przychody Telestrady spadły o 4 proc. Niemniej w całym pierwszym półroczu spólka wykazała ponad 17 mln zł przychodów ze sprzedaży, prawie 2 mln zł zysku operacyjnego i prawie 1,5 mln zł zysku netto.