NR KRS: 24788

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(do 2011 t. Telekomunikacja Kolejowa)