Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o przeprowadzeniu testu ceny dla nowej usługi detalicznej dostępu do internetu o przepływności „do 10 Mb/s”. Chociaż Urząd nie podał wyniku przeprowadzonego testu (w powołaniu na ochronę tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa), to prawdopodobnie swoją decyzją otworzył Telekomunikacji Polskiej drogę do wprowadzenia na rynek nowej oferty dostępowej w zakresie 998 kb/s – 10 Mb/s. Operator narodowy chęć wprowadzenia takiej oferty sygnalizował już w ubiegłym roku. Podczas zmiany marki na Orange zapowiadał na drugą połowę bieżącego roku.

TP szykowała tę usługę już w ubiegłym roku, ale ostatecznie w listopadzie wycofała ją z procesu TTM (ustalenia hurtowego odpowiednika). UKE przeprowadził dla nowej usługi test ceny – przy którym, co do zasady, brane są pod uwagę tylko jej koszty – a nie, jak wcześniej, test marży – który uwzględnia również koszty przedstawione przez operatorów alternatywnych. To prawdopodobnie ułatwiło TP uzyskanie akceptu od UKE (trudno sądzić, aby w oparciu o swoje koszty TP przedstawiła projekt, który nie uzyskał aprobaty). Urząd uznał, że nowa usługa jest zdefiniowana w sposób, która każe uznać ja za nową na rynku, a nowe usługi podlegają testom ceny, a nie marży.

Detale nowej oferty nie są jeszcze znane, ale sama TP sygnalizowała, że planuje nową, bardzo atrakcyjną cenowo ofertę dostępową, która umożliwi jej skuteczną konkurencję z rywalami korzystającymi zarówno z infrastruktury TP, jak i z własnych sieci.