11 mln zł kary dla Orange za „uporczywe” łamanie przepisów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że Orange Polska nie stosuje się do decyzji określającej sposób wymianą informacji z innymi operatorami przy obsłudze wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych i tym samym narusza przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

Publikacja: 20.12.2018 14:45

11 mln zł kary dla Orange za „uporczywe” łamanie przepisów

Foto: Bloomberg

UKE nałożył na telekom 11 mln zł kary. Orange już zapowiada, że odwoła się do sądu.

Jak przypomina UKE, od 2 października 2015 r. wymiana komunikatów pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych odbywa się za pośrednictwem systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), zarządzanego przez urząd.

Aby ujednolicić procedury przenoszenia przenoszenia numerów 21 grudnia 2015 r. UKE zmienił ofertę określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego (SOR Orange Polska) i nałożył na telekom wysyłki komunikatów do systemu PLI CBD. Urząd nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ale – jak podaje – do chwili obecnej Orange Polska przystąpiła do realizacji obowiązków z niej wynikających.

Konkretnie chodzi o to, że nie zapewnia możliwości wysyłki komunikatów (E07 E09, E10 i E11) podczas przeprowadzania procesów przenoszenia numerów.

„W związku z tym dla zapewnienia ciągłości procesów system PLI CBD zmuszony był przyjmować jako prawdziwe dane dot. przenoszenia numerów i generować komunikaty, które zgodnie z decyzją powinny być przesyłane przez Orange Polska po uprzedniej weryfikacji danych” – podaje UKE.

Według urzędu, bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń jest narażanie systemu PLI CBD na przeciążenia i związane z nim realne ryzyko zatrzymania jego pracy, w tym funkcjonalności umożliwiającej lokalizację abonenta wzywającego pomocy.

„W praktyce występowały już przypadki, w których pojawiło się realne ryzyko niepowodzenia procesu przeniesienia numerów dla takich podmiotów jak prokuratury, ministerstwa czy urzędy wojewódzkie” – czytamy w komunikacie UKE.

„Naruszenie, którego dopuściła się Orange Polska ma charakter uporczywy i może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Kara w nałożonej wysokości ma na celu skłonić ukaranego do wykonywania w pełni wydanej decyzji oraz do respektowania na przyszłość innych decyzji podejmowanych przez Prezesa UKE” – podał urząd.

UKE nałożył na telekom 11 mln zł kary. Orange już zapowiada, że odwoła się do sądu.

Jak przypomina UKE, od 2 października 2015 r. wymiana komunikatów pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych odbywa się za pośrednictwem systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), zarządzanego przez urząd.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?