Samorząd Wodzisławia Śląskiego wybrał ofertą Wasko w przetargu na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzeby usług dostępu do internetu dostarczanych beneficjentom programu POIG 8.3.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę punktów dostępu bezprzewodowego o przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s, budowę sieci bezprzewodowej wykorzystującej standard WiMAX (802.16e-2005) w częstotliwości 3,6-3,8 GHz, budowę systemu łączności na bazie technologii bezprzewodowej oraz infrastruktury centrum przetwarzania danych.

Wykonawca dostarczy ponadto 60 zestawów komputerowych dla beneficjentów oraz 24 zestawy dla bibliotek oraz 2 zestawy dla niepełnosprawnych.

Wartość umowy ustalono na 3,07 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 3,83 mln zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

Przetarg miał charakter dialogu konkurencyjnego. Wzięło w nim udział, oprócz Wasko, trzy firmy, m.in. konsorcjum krakowskiego Maxto i gdańskiego Laboratorium Badawczego Zenit.