Jeden z największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego zaprezentował koncepcję nowej architektury sieci komórkowej pod nazwą „lightRadio”. Jej ideą jest zastąpienie, w maksymalnym stopniu, tradycyjnych wież i urządzeń sieciowych przez niewielkie, zintegrowane, wielozakresowe urządzeń, pełniące funkcję anten nadawczo-odbiorczych.

Urządzenia takie mają być możliwe do eksploatacji wszędzie, gdzie istnieje możliwość podłączenia światłowodowego łącza [i]backhaul[/i] lub zestawienia stabilnego połączenia po radiolinii. Część procesów związanych z zestawieniem i utrzymaniem połączenia telefonicznego, czy też z kierowaniem pakietów w sieci transmisji danych ma zostać przeniesiona do operatorskich centrów przetwarzania danych.

[b]Alcatel-Lucent[/b] szacuje, że w technologii LTE nowa koncepcja budowania sieci może ograniczyć koszty budowy i utrzymania sieci do 50 proc. Według producenta łatwiejsza będzie również budowa sieci na terenach niezurbanizowanych dzięki niższym wymaganiom infrastrukturalnym (zasilanie, [i]backhaul[/i]) pojedynczej, małej stacji.