Wczoraj Urząd Komunikacji Elektronicznej z przyczyn formalnych nie leżących po jego musiał unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w postaci sytemu aukcyjnego (ESA) dla rozdysponowania częstotliwości 800 i 2600 MHz, jego obsługi i szkoleń.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej regulatora w tej sprawie, UKE odrzucił zarówno ofertę firmy e-Procurement Technologies Ltd. (z Indii), jak i PT Publishing Ltd. z Londynu.

Pierwsza z nich skonstruowała ofertę niezgodnie ze SIWZ-em (podała np. wcześniejszą datę zakończenia realizacji zamówienia niż 30 kwietnia 2014 r.). Druga firma również uchybiła SIWZ-owi, ale przede wszystkim nie wniosła w terminie wymaganego wadium.

UKE poinformował ostatecznie, że zaprosi teraz – przynajmniej dwie powyższe firmy – do negocjacji.