NR KRS: 45784

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

MEDIATEL S.A.