Blisko 10 mln złotych wsparcia otrzyma firma Paweł Karcz – Laboratorium Badawcze Zenit na projekt  „Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hotspot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego”.  Dofinansowanie pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmie swym zasięgiem: 13 powiatów, 40 gmin i ponad 400 miejscowości położonych w regionie. Skorzystają mieszkańcy powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, sławieńskiego, stargardzkiego i świdwińskiego.

W jego ramach wybudowana zostanie światłowodowa sieć szerokopasmowa stanowiąca ponad 77 kilometrów nowobudowanych i 350 kilometrów dzierżawionych, szkieletowo-dystrybucyjnych linii światłowodowych wraz z 15 stacjami bazowymi LTE. Dodatkowo powstanie Centrum Zarzadzania Siecią tj. centralnego ośrodka, którego zadaniem będzie zarządzanie zasobami szerokopasmowymi oraz kontrolowanie bezpieczeństwa użytkowników sieci.

Z wybudowanej sieci skorzysta 2500 gospodarstw domowych, a calkowity koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.