Przegląd prasy – czwartek 5 lipca

Publikacja: 05.07.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Sposób na tanie surfowanie za granicą

Michał Fura

Do swobodnego korzystania z sieci na wakacjach wystarczy nam 100 zł. Od 1 lipca spadły stawki za roaming międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to także opłat za internet, ale korzystanie z sieci poza Polską zgodnie z cennikiem i tak zakończy się gigantycznym rachunkiem. Wprawdzie stawka za jeden przesłany lub odebrany megabajt wynosi dziś nie więcej niż 3,57 zł (to ułamek wcześniejszych cen), przy intensywnym korzystaniu z poczty i serwisów internetowych należałoby pomnożyć ją kilkaset razy. Lepszym sposobem jest sięgnięcie po któryś z pakietów internetowych, jakie mają w ofercie krajowi operatorzy komórkowi.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=416279 (dostęp płatny)

Europa odrzuca ACTA

Elżbieta Pawluk

Parlament Europejski opowiedział się przeciwko podpisaniu przez Unię Europejską umowy o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi (ACTA). Za odrzuceniem głosowało 478 eurodeputowanych, przeciw było 39, wstrzymało się 165. Oznacza to, że kontrowersyjna umowa nie będzie obowiązywała na terytorium UE. Odrzucenie ACTA rekomendowało wcześniej pięć komisji PE. Głosowanie nad ACTA to pierwszy przypadek, w którym PE wykorzystał uprawnienie do odrzucenia międzynarodowej umowy handlowej zapisane w traktacie z Lizbony.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=416211 (dostęp płatny)

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

Zdzisław Nowak, prezes zarządu Exatel SA

Globalna sieć otwiera nowe możliwości komunikacji i wymiany informacji, jednak niewłaściwe jej zabezpieczenie może nieść za sobą szereg poważnych zagrożeń i strat finansowych. Bezpieczeństwo usług teleinformatycznych i ciągłość procesów biznesowych realizowanych przez duże korporacje to kluczowe wymagania, jakim musi dzisiaj sprostać operator telekomunikacyjny. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że na świecie występuje coraz więcej wyrafinowanych metod ataku, kradzieży, czy wyłudzeń danych, spośród których większość wymierzona jest przeciwko systemom korporacyjnym. Dlatego tak ważne jest zagwarantowanie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci w zakresie przesyłanych danych, a także bezpiecznego, zdalnego dostępu do zasobów sieci korporacyjnej dla pracowników mobilnych i oddziałów rozproszonych po całym kraju, bądź poza jego granicami.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=416144 (dostęp płatny)

Internet satelitarny dla wszystkich

Internet jest wszędzie? Niestety nie. To zła wiadomość dla szefa dużego przedsiębiorstwa, który jadąc na wakacje w dziewicze tereny zachce mieć łączność z firmą za pośrednictwem sieci Czym dla łączności internetowej są dziewicze tereny? To te obszary, na których nie występuje naziemna infrastruktura umożliwiająca tradycyjny dostęp do usługi korzystania z dobrodziejstw sieci. Przyzwyczailiśmy się, że Internet jest wszędzie. Tymczasem Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował listę obszarów, gdzie zasięg telefonii komórkowej jest niewystarczający, albo nie ma go wcale. Lista białych plam to ponad 200 lokalizacji!

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=416206 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Orange Polska ostrzega: Zmieniliśmy markę, ale umowy są ważne

Przemysław Poznański

Orange Polska rusza z kampanią telewizyjną ostrzegającą przed oszustami podającymi się za przedstawicieli największego operatora stacjonarnego. Nic dziwnego, ofiarami naciągaczy pada 30 proc. jego klientów – przeważnie starszych.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,12073060,Orange_Polska_ostrzega__Zmienilismy_marke__ale_umowy.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Koniec ACTA w Europie

Anna Słojewska

Parlament Eu­ro­pej­ski zna­ko­mi­tą więk­szo­ścią gło­sów od­rzu­cił wczo­raj AC­TA – mię­dzy­na­ro­do­wą umo­wę han­dlo­wą do­ty­czą­cą zwal­cza­nia ob­ro­tu to­wa­ra­mi pod­ra­bia­ny­mi. Po­li­ty­cy, któ­rzy jesz­cze w ze­szłym ro­ku nie mie­li nic prze­ciw­ko te­mu po­ro­zu­mie­niu, ugię­li się pod pre­sją ma­so­wych pro­te­stów in­ter­nau­tów. Pe­ty­cja onli­ne prze­ciw AC­TA zo­sta­ła pod­pi­sa­na przez 2,8 mi­lio­na lu­dzi.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1155981_Koniec_ACTA_w_Europie.html (dostęp płatny)

Go­ogle kon­tra Ap­ple, czy­li woj­na na ta­ble­ty

Aleksandra Stanisławska

Cze­ka nas ostra roz­gryw­ka ce­no­wa. Nowe, tanie urządzenie Google’a wymusi zmiany na rynku. Ap­ple jeszcze w tym roku odpowie iPadem Mini. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Google pokazał swoje najnowsze dzieło – tablet Nexus 7, a wcześniej Microsoft zaprezentował dobrze przyjęte urządzenie Surface, Apple, lider rynku, podjął rzuconą mu rękawicę. Firma jeszcze w tym roku ma zacząć sprzedawać konkurencyjną wobec 7-calowego urządzenia Google’a własną wersję mniejszego i tańszego tabletu: iPada Mini – podaje Bloomberg.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1156026_Google_kontra_Apple_czyli_wojna_na_tablety.html (dostęp płatny)

Internetowe gry będą w najbliższych latach motorem całej branży

Magdalena Lemańska

Gry online zdominują światowy rynek gier i za cztery lata będą przynosić segmentowi najwyższe wpływy od kupujących je klientów – prognozuje firma doradcza PwC. Jej zdaniem w tym roku głównym źródłem wpływów dla branży będą jeszcze gry na konsole (przyniosą 27,1 mln dol. wobec niecałych 19,5 mld dol. ze strony gier online).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1155991_Internetowe_gry_beda_w_najblizszych_latach_motorem_calej_branzy.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu