BEREC, organizacja zrzeszająca krajowe organy regulacyjne, poinformowała dzisiaj o zakończeniu zbierania informacji na temat zasad zarządzania ruchem sieciowym przez operatorów telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Dane udostępniło ok. 400 operatorów (150 mobilnych i 240 stacjonarnych) i są one dopiero w opracowaniu. BEREC sygnalizuje jednak już dzisiaj pierwsze wnioski.

– Najczęściej raportowaną techniką zarządzania ruchem jest blokowanie lub degradacja ruchu generowanego przez aplikacje P2P zarówno w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych. W sieciach mobilnych często praktyką jest blokowanie protokołu Voice over IP, co bywa warunkiem umowy zawieranej z klientem – podaje BEREC w informacji.

Organizacja stwierdziła, że pośród europejskich operatorów istnieje pełne spektrum zasad zarządzania ruchem i sposobów ich implementacji. Niektórzy operatorzy w zarządzaniu ruchem kierują się wyłącznie kwestią wydajności poszczególnych elementów sieci, inni w odmienny sposób traktują ruch pochodzący z różnych aplikacji, lub typów aplikacji. Niektóre frakcje ruchu – dla wrażliwych usług – są traktowane priorytetowo. Częstą praktyką jest nakładanie limitów na wolumen transmisji danych lub stosowanie zasad tzw. fair policy,  które w praktyce prowadzą do tego samego.

– Po raz pierwszy europejscy regulatorzy zidentyfikowali nasilający się trend praktyk zarządzania ruchem oraz dowody na negatywny efekt tych działań na użytkowników końcowych i dostawców treści – napisano w informacji.

Pełen raport BEREC zamierza opublikować w II kwartale br.