Grupa Hawe zarobiła w 2012 roku o 66 proc. mniej

Publikacja: 22.03.2013 08:31

„Zaobserwowane w 2012 roku trendy w poszczególnych segmentach biznesowych jak również stopień realizacji planowanych kontraktów, pozwalają nam zakładać, iż pod względem tempa wzrostu oraz wyników finansowych rok 2013 będzie dla Spółki bardzo korzystny” – napisał Jerzy Karney, prezes Hawe w liście do akcjonariuszy, stanowiącym część sprawozdania za 2012 rok grupy budującej i dzierżawiącej łącza światłowodowe.

W 2012 roku Grupa Hawe, która odwołując prognozy na 2012 rok informowała, że wyniki i tak będą dla akcjonariuszy satysfakcjonujące zanotowała 17-proc. spadek przychodów (wyniosły niecałe 108 mln zł), 50-proc. spadek wyniku EBITDA (do 33 mln zł) oraz 66-proc. spadek zysku netto (do 17 mln zł).

„Rok 2012 to kolejny rok spowolnienia gospodarczego na świecie oraz w Polsce. To również rok, który postawił przed branżą telekomunikacyjną wiele wyzwań. Należą do nich przede wszystkim ograniczenie wydatków przez polskich konsumentów, co ma istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółek z tego sektora. Na tym tle wyniki finansowe spółki Hawe w 2012 roku należy uznać za bardzo dobre” – uważa Jerzy Karney.

W liście do właścicieli pisze, że na wynik netto oraz EBITDA grupy istotny wpływ miał zakończony proces restrukturyzacji spółki budowlanej HAWE Budownictwo i zapowiada, że efekty zakończonego procesu restrukturyzacji będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2013 roku.

W sprawozdaniu z działalności firma podaje jako podstawowe czynniki spadku wyników dwa elementy: opóźnienie (w stosunku do zakładanych przez zarzad) harmonogramów realizacji programów budowy sieci szerokopasmowych na terenie Polski w ramach projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz pozostałych projektów realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a także opóźnieniami (także w stosunku do zakładanych przez zarząd) harmonogramów inwestycji w infrastrukture telekomunikacyjna w Polsce.

W tej części raportu pojawia się też wzmianka, że w 2012 r. grupa naruszyła „pojedyncze wskaźniki zawarte w umowach na finansowanie”, w związku z czym Hawe przeklasyfikowało zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek długoterminowych na krótkoterminowe.

Audytor – firma Deloitte – zauważa w opinii do sprawozdania, że struktura zobowiązań grupy mogłaby wskazywać, że nie będzie ona w stanie pozyskać finansowania na dalszą działalność.

„Bilans skonsolidowany wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 135.745 tys. zł. Te warunki wskazują na istnienie niepewności, która może powodować wątpliwość, co do możliwości pozyskania finansowania na dalszą działalność Grupy Kapitałowej i Spółki. W nocie objaśniającej nr 6.2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej wskazał, iż zdaniem Zarządu Spółki Dominującej nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, a także opisał podjęte działania zmierzające do konwersji zobowiązań krótkoterminowych na zobowiązania długoterminowe oraz pozyskania dodatkowego finansowania, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej i Spółki” – brzmi wycinek z opinii Deloitte.

W 2012 roku przychody grupy z sektora usług telekomunikacyjnych wyniosły 82,5 mln zł, natomiast zysk ze sprzedaży 47,8 mln zł.

W ubiegłym roku Hawe podpisało kontrakty na dzierżawę włókien światłowodowych z 12 klientami, o łącznej długości przekraczającej 3,3 tys. kilometrów. Przychody z transmisji danych wzrosły o 2,4 mln złotych i wyniosły 6,8 mln złotych.

„Zaobserwowane w 2012 roku trendy w poszczególnych segmentach biznesowych jak również stopień realizacji planowanych kontraktów, pozwalają nam zakładać, iż pod względem tempa wzrostu oraz wyników finansowych rok 2013 będzie dla Spółki bardzo korzystny” – napisał Jerzy Karney, prezes Hawe w liście do akcjonariuszy, stanowiącym część sprawozdania za 2012 rok grupy budującej i dzierżawiącej łącza światłowodowe.

W 2012 roku Grupa Hawe, która odwołując prognozy na 2012 rok informowała, że wyniki i tak będą dla akcjonariuszy satysfakcjonujące zanotowała 17-proc. spadek przychodów (wyniosły niecałe 108 mln zł), 50-proc. spadek wyniku EBITDA (do 33 mln zł) oraz 66-proc. spadek zysku netto (do 17 mln zł).

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?