Grupa Hawe zarobiła w 2012 roku o 66 proc. mniej

Publikacja: 22.03.2013 08:31

„Zaobserwowane w 2012 roku trendy w poszczególnych segmentach biznesowych jak również stopień realizacji planowanych kontraktów, pozwalają nam zakładać, iż pod względem tempa wzrostu oraz wyników finansowych rok 2013 będzie dla Spółki bardzo korzystny” – napisał Jerzy Karney, prezes Hawe w liście do akcjonariuszy, stanowiącym część sprawozdania za 2012 rok grupy budującej i dzierżawiącej łącza światłowodowe.

W 2012 roku Grupa Hawe, która odwołując prognozy na 2012 rok informowała, że wyniki i tak będą dla akcjonariuszy satysfakcjonujące zanotowała 17-proc. spadek przychodów (wyniosły niecałe 108 mln zł), 50-proc. spadek wyniku EBITDA (do 33 mln zł) oraz 66-proc. spadek zysku netto (do 17 mln zł).

„Rok 2012 to kolejny rok spowolnienia gospodarczego na świecie oraz w Polsce. To również rok, który postawił przed branżą telekomunikacyjną wiele wyzwań. Należą do nich przede wszystkim ograniczenie wydatków przez polskich konsumentów, co ma istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółek z tego sektora. Na tym tle wyniki finansowe spółki Hawe w 2012 roku należy uznać za bardzo dobre” – uważa Jerzy Karney.

W liście do właścicieli pisze, że na wynik netto oraz EBITDA grupy istotny wpływ miał zakończony proces restrukturyzacji spółki budowlanej HAWE Budownictwo i zapowiada, że efekty zakończonego procesu restrukturyzacji będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2013 roku.

W sprawozdaniu z działalności firma podaje jako podstawowe czynniki spadku wyników dwa elementy: opóźnienie (w stosunku do zakładanych przez zarzad) harmonogramów realizacji programów budowy sieci szerokopasmowych na terenie Polski w ramach projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz pozostałych projektów realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a także opóźnieniami (także w stosunku do zakładanych przez zarząd) harmonogramów inwestycji w infrastrukture telekomunikacyjna w Polsce.

W tej części raportu pojawia się też wzmianka, że w 2012 r. grupa naruszyła „pojedyncze wskaźniki zawarte w umowach na finansowanie”, w związku z czym Hawe przeklasyfikowało zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek długoterminowych na krótkoterminowe.

Audytor – firma Deloitte – zauważa w opinii do sprawozdania, że struktura zobowiązań grupy mogłaby wskazywać, że nie będzie ona w stanie pozyskać finansowania na dalszą działalność.

„Bilans skonsolidowany wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 135.745 tys. zł. Te warunki wskazują na istnienie niepewności, która może powodować wątpliwość, co do możliwości pozyskania finansowania na dalszą działalność Grupy Kapitałowej i Spółki. W nocie objaśniającej nr 6.2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej wskazał, iż zdaniem Zarządu Spółki Dominującej nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, a także opisał podjęte działania zmierzające do konwersji zobowiązań krótkoterminowych na zobowiązania długoterminowe oraz pozyskania dodatkowego finansowania, w związku z czym Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej i Spółki” – brzmi wycinek z opinii Deloitte.

W 2012 roku przychody grupy z sektora usług telekomunikacyjnych wyniosły 82,5 mln zł, natomiast zysk ze sprzedaży 47,8 mln zł.

W ubiegłym roku Hawe podpisało kontrakty na dzierżawę włókien światłowodowych z 12 klientami, o łącznej długości przekraczającej 3,3 tys. kilometrów. Przychody z transmisji danych wzrosły o 2,4 mln złotych i wyniosły 6,8 mln złotych.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu