Orange SA – większościowy akcjonariusz Telekomunikacji Polskiej poinformował oficjalnie, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 19 września zamierza zgłosić do rady nadzorczej kandydaturę Macieja Wituckiego (obecnego prezesa).

Oprócz tego Francuzi proponują, aby do rady wszedł również Jean-Marie Culpin, obecny dyrektor ds. marketingu Grupy Orange.

Culpin (ur. w 1965 r.) ukończył Politechnikę Paryską i jest związany z Orange od 1990 r. Zaczynał pracę dla grupy w zespole ds. obsługi dużych klientów. Następnie – jak podała TP –  pracował na różnych stanowiskach we Francji i za granicą, głównie w sektorze komórkowym. W latach 1995-1998, był dyrektorem technicznym FT Mobiles International. Od 1998 do 2002 roku był dyrektorem ds. strategii satelitarnej France Telecom, a następnie przejął odpowiedzialność za rynek biznesowy w Orange France, wprowadzając między innymi usługę Business Everywhere oraz pierwsze oferty oparte o technologię 3G. Od 2008 roku, zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu komórkowego na terenie Francji.