Planowane przez rząd przepisy zakazywały korzystania ze sprzętu dostawców wysokiego ryzyka, zaś o tym, kto zostanie w ten sposób oznaczony decydować mieli rządzący, w oparciu o opinię Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oficjalnie Mark Boris Andrijanič, minister ds. transformacji cyfrowej, tłumaczył, że głównym celem jest „transpozycja odpowiedniego prawa unijnego”. Według opozycji, ustawa została stworzona zaś, by wykluczyć konkretnie firmę Huawei z rynku telekomunikacyjnego w tym kraju.

Słoweński rząd nie ma już większości w parlamencie, a projekt ustawy był jedną z kilku porażek, jakie rząd poniósł ostatnio w parlamencie.