Bruksela pozwała Polskę za prawo telekomunikacyjne. Duże opóźnienie

Komisja Europejska pozwała dziś 10 państw , w tym Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powód to brak pełnej transpozycji do prawa krajowego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i odpowiedniej polityki informacyjnej.

Publikacja: 06.04.2022 14:32

Bruksela pozwała Polskę za prawo telekomunikacyjne. Duże opóźnienie

Foto: Bloomberg

Komisja Europejska poinformowała dziś, że pozwała Hiszpanię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Irlandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję do TSUE z powodu opóźnienie we wprowadzaniu nowych przepisów dla rynku telekomunikacyjnego i szerzej - cyfrowego.

Chodzi o wdrożenie przepisów tzw. Europejskiego Kodeksu Łączności elektronicznej (EKŁE), regulującego na nowo wiele kwestii, w tym także dotyczących praw konsumentów.  Czas na to był do 21 grudnia 2020 r. Bruksela zarzuca wymienionym państwom także brak informacji o tym, jak wdrażane są unijne przepisy na gruncie prawa krajowego.

„W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Kodeks unowocześnia unijne przepisy telekomunikacyjne z korzyścią dla konsumentów i przemysłu poprzez stymulowanie konkurencji, pobudzanie inwestycji, wzmacnianie rynku wewnętrznego i praw konsumentów” – pisze KE.

Po upływie terminu transpozycji EKŁE, Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 r. wezwania przesłała tzw. „uzasadnione opinie” do 18 państw członkowskich.

„Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do Trybunału” – tłumaczy KE.

Czytaj więcej

Do kogo w tym roku uciekają klienci operatorów? Zwycięzca jest jeden

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pozwala Komisji zwrócić się do TSUE o nałożenie sankcji finansowych.

EKŁE, wg. KE to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Polska stosuje część przepisów EKŁE. Ostateczny akt wdrażający przepisy unijnego kodeksu – Prawo Komunikacji Elektronicznej – dopiero jest w trakcie prac legislacyjnych. Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które obecnie odpowiada za cyfryzację, spodziewają się, że ustawa zacznie obowiązywać od początku 2023 r.

– Bardzo nam zależy, by ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o to, by nowe stawki różnych opłat naliczać od początku tego roku, a nie już w jego trakcie  – powiedział Tomasz Proć, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w KPRM podczas konferencji FG Time, cytowany przez serwis Telko.in.

Informował wtedy, że PKE niebawem powinien trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Proć liczył, że pod obrady parlamentu prawo trafi w tym półroczu i zostanie uchwalone do końca czerwca.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu