Jak napisał na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński trwa kolejny atak DDoS na ePUAP. - Usługi są dostępne, ale mogą wystąpić utrudnienia" - napisał minister. Atak typu DDoS (ang. distributed denial of service - rozproszona blokada usług) to taka operacja hakerska, która polega na zmasowanym wchodzeniu zainfekowanych wirusem komputerów na konkretną stronę, co prowadzi do jej obciążenia i w efekcie witryna internetowa zostaje zablokowana.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została powołana do życia ustawą z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Uruchomiona została w 2008 r.

Służy do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Za pośrednictwem platformy można m.in. założyć firmę, opłacić składki, dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania itp.