To jeden z typów śmierci komórki, gdzie znaczącą rolę odgrywa żelazo. Ferroptoza może prowadzić do powstawania innych schorzeń, ale może być też wykorzystywana w opracowaniu leczenia nowotworów. Polka, która jest stypendystką 21. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, znajduje się w gronie naukowców próbujących bliżej poznać ten typ śmierci komórki.

Dokładne zrozumienie mechanizmów doprowadzających do obumierania komórek i poznanie sposobów zatrzymania tego procesu jest kluczowe dla opracowania leczenia np. schorzeń neurodegeneracyjnych. Dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu metod komputerowych dr Karolina Mikulska-Rumińska wniosła istotny wkład w zrozumienie procesu ferroptozy. Dziś o polskiej doktor biofizyki jest głośno – przez swoje badania pokazała, gdzie znajdują się wejścia/wyjścia prowadzące do miejsca, w którym tworzone są rodniki kwasów tłuszczowych w lipooksygenazach, i które elementy tych białek są kluczowe dla powstawania tych toksycznych produktów. Jej odkrycie może mieć duże znaczenie w walce z nowotworami.