Systemy ERP – rozwój i transformacja

Oprogramowanie ERP jest wciąż w fazie wzrostu. Wiąże się to z szybkim rozwojem technologii i nowymi potrzebami użytkowników

Publikacja: 06.11.2017 20:50

Systemy ERP  – rozwój i transformacja

Foto: 123RF

Rynek rozwiązań ERP (Enterprise Resource Planning – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) co roku zwiększa się o 7,2 proc., a samo oprogramowanie podlega daleko idącym przeobrażeniom. Zwiększoną sprzedaż generują głównie trzy czynniki: rozbudowa funkcjonalna, projekty związane z transformacją cyfrową oraz modernizacja systemów.

– W ostatnich latach nasze systemy ERP są poddawane zmianom, przy których tworzeniu bierzemy pod uwagę trendy rozwojowe płynące z otoczenia – mówi Krzysztof Olszewski, architekt oprogramowania Streamsoft. – W obszarze nowych technologii zwiększamy skalowalność, dostępność i łatwości użycia.Na polu wymagań biznesowych dbamy o szybkie i nieograniczone dostosowywanie systemów pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Na kształt ERP mają także wpływ zmiany prawne, takie jak chociażby ciążący na polskich firmach obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, związany z uszczelnianiem systemu podatkowego, który spowodował „małą rewolucję” w obszarze oprogramowania dla przedsiębiorstw.

MŚP w kolejce

Na polskim rynku, tak jak i na świecie, utrzymuje się zainteresowanie systemami ERP. Ma to związek z poprawiającą się sytuacją gospodarczą, kontynuacją informatyzacji przedsiębiorstw oraz dostępem do funduszy unijnych.

Według firmy badawczej DiS, z systemów ERP korzysta w Polsce ponad 28 tys. firm. Liczba użytkowników tych rozwiązań wynosi 600 tys. i w 2020 r. zwiększy się do 700 tys.

Jednak chociaż użytkowników przybywa, nasz rynek ERP pozostaje w tyle za innymi krajami UE. W ciągu pięciu lat liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły systemy ERP, wzrosła w Unii według danych firmy badawczej IDC o 15 proc. Natomiast w Polsce zwiększyła się tylko o 10 proc.

W grupie firm MŚP, które na globalnym rynku są motorem napędowym wdrożeń, tylko 14,2 proc. ma system ERP. To dobra wiadomość dla dostawców: potencjał rozwojowy tego segmentu rynku jest w Polsce wysoki.

Chmura – mimo zalet wciąż obawy

Większość organizacji na świecie wciąż ma ERP wdrożone w tzw. modelu on-premise (na własnych serwerach) i jeszcze do 2020 r. będzie to model przeważający (57 proc.). Jednak trudno nie zauważyć, że popularność cloud computing stale wzrasta.

Według IDC, w 2025 r. w Europie Środkowo-Wschodniej chmura będzie miała 69 proc. udziału w rynku ERP. Cloud computing oferuje zbyt wiele bonusów, by z nich już teraz lub w niedalekiej przyszłości nie skorzystać. Wiele organizacji wciąż jednak obawia się ERP z chmury.

Według Allied Market Research, dla 29 proc. z nich przeciwwskazaniem użytkowania takich rozwiązań jest możliwość naruszenia bezpieczeństwa, a 9 proc. boi się utraty danych. Bywa, że istnieją przeciwwskazania prawne przy przenoszeniu danych osobowych do chmury, np. gdy bazy danych są fizycznie zlokalizowane poza obszarem UE. Czynnik ten nabierze szczególnego znaczenia w maju 2018 r., w momencie wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych GDPR/RODO.

Trudnością w przenoszeniu systemu ERP do chmury może również okazać się obawa o ciągłość działania. Usługi są ładowane ze zdalnych serwerów. W przypadku uszkodzenia połączenia z internetem, gdy w chmurze zlokalizowane są kluczowe moduły systemu, awaria taka oznacza zablokowanie pracy przedsiębiorstwa.

– Udział cloudowych systemów ERP będzie oczywiście rósł, jednak nie należy spodziewać się dużej dynamiki wzrostu. Wynika to z niedostosowania infrastruktury dostępowej, zwłaszcza poza wielkimi aglomeracjami. W dalszej perspektywie problem ten zostanie rozwiązany – mówi Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania produktem w BPSC.

– Kolejną barierą wciąż jest obawa o bezpieczeństwo danych, dziś jeszcze bardziej istotna w kontekście nowych regulacji unijnych dotyczących ochrony danych osobowych – dodaje Sławomir Kuźniak.

Remedium na obawy i problemy związane z chmurą jest mieszany model ERP. Przedsiębiorstwa integrują systemy ERP w chmurze ze starszymi rozwiązaniami działającymi on-premise, tworząc swoiste hybrydy. Firma badawcza Gartner ocenia, że do końca tego roku aż 70 proc. organizacji będzie posiadało właśnie hybrydowy system ERP.

Automatyzacja, analityka i Internet Rzeczy zacieśniają związki z ERP

Systemy ERP przechodzą obecnie, za sprawą technologii, ogromne przemiany. Wielkiego znaczenia nabierają zintegrowane z oprogramowaniem rozwiązania Big Data, które analizują miliony danych i potrafią wychwytywać trendy czy budować np. wzorce zachowań klientów.

Jednym z istotnych trendów jest również automatyzacja systemów. Zautomatyzowane rozwiązania, zwane self-driving, potrafią samodzielnie wprowadzać i analizować różnego typu dane, w tym także dane z Internetu Rzeczy, czyli generowane przez różnego rodzaju urządzenia podłączone do sieci komputerowej.

Do roku 2022, według prognoz Research and Markets, ok. 50 proc. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wdroży jakiś rodzaj ERP powiązany z Internetem Rzeczy, a nowe możliwości, jakie stworzy taka integracja, pozwolą firmom na zwiększenie przychodów o 50 mld dol.

– W najbliższych latach także do Polski spływać będą nowe trendy, m.in. Internet Rzeczy, nauczanie maszynowe czy analityka predykcyjna. Będą one motywować dostawców rozwiązań ERP do wprowadzania kolejnych innowacji do swoich produktów – mówi Marek Głazowski, Key Accounts & Operation Head w SAP Polska.

Dostawcy ERP coraz częściej będą dążyć również do integracji swoich systemów z portalami społecznościowymi, takimi jak Twitter, Facebook czy Linkedin, by móc gromadzić znajdujące się tam dane i analizować je pod różnym kątem. Jeszcze większe możliwości daje włączenie do ERP rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Dzięki AI wszelkie czujniki mogą funkcjonować autonomicznie i podejmować niezależne decyzje.

Opinia

Jacek Parzonka | menedżer produktu Navireo ERP w firmie InsERT

Niewątpliwie najważniejszym trendem ostatnich lat jest przenoszenie do chmury elementów, a nawet całych systemów ERP. Coraz szerzej wykorzystywane są też technologie mobilne. Szersze zastosowanie zyskuje także internet rzeczy (IoT – Internet of Things). Jest to koncepcja, zgodnie z którą przedmioty i urządzenia mogą gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Maszyny i urządzenia na bieżąco mogą raportować swój stan, a na tej podstawie możliwe jest zdalne modyfikowanie parametrów ich pracy. Te możliwości powoli zmieniają kształt i możliwości systemów ERP głównie w takich obszarach, jak produkcja czy obsługa magazynu. Nowym trendem zaczynają być systemy ERP typu self-driving. Ta filozofia opiera się na redukcji lub całkowitej eliminacji konieczności wprowadzania danych poprzez zastosowanie inteligentnych rekomendacji.

Rynek rozwiązań ERP (Enterprise Resource Planning – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) co roku zwiększa się o 7,2 proc., a samo oprogramowanie podlega daleko idącym przeobrażeniom. Zwiększoną sprzedaż generują głównie trzy czynniki: rozbudowa funkcjonalna, projekty związane z transformacją cyfrową oraz modernizacja systemów.

– W ostatnich latach nasze systemy ERP są poddawane zmianom, przy których tworzeniu bierzemy pod uwagę trendy rozwojowe płynące z otoczenia – mówi Krzysztof Olszewski, architekt oprogramowania Streamsoft. – W obszarze nowych technologii zwiększamy skalowalność, dostępność i łatwości użycia.Na polu wymagań biznesowych dbamy o szybkie i nieograniczone dostosowywanie systemów pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes Ludzie Startupy
Czeski bot ma zachwycić dzieci. To bajeczna technologia
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Biznes Ludzie Startupy
Polacy błysnęli w Szwajcarii. Cyfrowa śluza ochroni kryptowaluty i cenne dane
Biznes Ludzie Startupy
Polskie drony podbijają Gruzję. Sprawdzą sieć i dostarczą leki
Biznes Ludzie Startupy
Polak, Czech i Ukrainiec. Razem budują stajnię sztucznej inteligencji
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Biznes Ludzie Startupy
Polacy ruszają na podbój Meksyku. Zaopiekują się dziećmi
Biznes Ludzie Startupy
Cytryniec chiński i chmiel - polska firma robi biznes na „zielonym złocie”