Uprawa pierwotnych gatunków zbóż daje szanse pozyskania ziarna konsumpcyjnego o większej zawartości składników biologicznie czynnych w porównaniu z pszenicą zwyczajną.

Rozpoznanie potencjału gospodarczego nowych gatunków jest fundamentalne do wdrożenia innowacji.

Rozmawialiśmy z dr hab. inż. Małgorzatą Szczepanek, prof. uczelni, na temat projektu pt. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzenie na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej”.

W tym projekcie istotne jest określenie wartości gospodarczej, zdefiniowanie metod uprawy i przetwarzania oraz aktywna działalność marketingowa.

Pszenica okrągłoziarnowa to roślina endemiczna, która jest formą nieoplewioną, całkowicie wymłacaną z plewek. Gatunek ten należy do grupy pszenic heksaploidalnych.

Pszenica perska to gatunek pochodzący z południowych zboczy Wielkiego Kaukazu w Gruzji. Należy do grupy pszenic tetraploidalnych, charakteryzuje się ciemnym kłosem oraz nieoplewionym, wydłużonym ziarnem.

Głównym celem jest opracowanie i wdrożenie w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenie do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic wymienionych w tytule projektu, podkreśla dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek.

Podstawą opracowania nowych technologii uprawy pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej były ścisłe doświadczenia polowe realizowane w systemie integrowanym (w Stacji Badawczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) i ekologicznym (w pięciu gospodarstwach ekologicznych), mówi naukowiec.

Doświadczenia polowe to głównie ocena plonowania, zachwaszczenia czy porażania przez choroby i występowanie szkodników w zależności od obsady roślin oraz sposobu uprawy.

Podstawą opracowania nowych procesów produkcji i wytworzenia innowacyjnych produktów, takich jak chleb, makaron, płatki, była ocena jakości technologicznej surowca w laboratoriach uniwersytetu oraz testy produkcyjne w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, podkreśla badacz.

Niezwykle ważna jest forma promocji i komunikacji z odbiorcą.

W projekcie opracowano i zastosowano nową formę marketingu w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej. Wykorzystano m.in. branding (budowanie świadomości i rozpoznawalności marki poprzez promowanie wspólnego logotypu, wirtualną wizytówkę biznesową, wprowadzanie na opakowaniach kodu QR, działania promocyjne, targi, jarmarki, konferencje), badania rynku, analizę potrzeb czy preferencje konsumentów.

Życzymy dalszych sukcesów!

Sebastian Wach

""

cyfrowa.rp.pl