Cognitive technologies – studia przyszłości

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej obchodzi w tym roku 25-lecie swego istnienia. Sukcesywnie się rozwija, doskonaląc metody kształcenia, poszerzając ofertę dydaktyczną i modernizując infrastrukturę.

Publikacja: 18.10.2020 23:10

Kierownik projektu prof. Aleksandra Kuzior

Kierownik projektu prof. Aleksandra Kuzior

Foto: mat. pras.

Studenci mogą kształcić się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Oferta edukacyjna dla studentów to 6 kierunków studiów: Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzania i inżynieria produkcji, Analityka biznesowa, Logistyka i Socjologia. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak mocno akcentuje potrzebę rozwijania oferty dydaktycznej także  w j. angielskim. Aktualnie WOIZ prowadzi Management oraz Management and Production Engineering. Studiują tu studenci z różnych krajów świata: Indii, Turcji, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Kenii, Algierii, Etiopii, Nigerii, Egiptu, Rwandy, Iraku, Hiszpanii, Surinamu i Niemiec. Niebawem oferta zostanie poszerzona o nowy innowacyjny kierunek studiów „Cognitive technologies”, przygotowywany w ramach projektu z NAWA.

– Technologie kognitywne okrzyknięte zostały megatrendem współczesnego rozwoju, jak można przeczytać na wielu stronach internetowych śledzących rozwój  innowacji i technologii przyszłości. Rynek technologii kognitywnych dynamicznie się rozwija.

Projekt realizowany jest przez Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania w partnerstwie z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury (Ukraina). Kierownikiem projektu jest prof. Aleksandra Kuzior.

– Globalny rynek inteligentnych rozwiązań rozwija się bardzo szybko, może osiągnąć wysokie wartości liczone w milionach dolarów.  Rosnąca ilość danych przetwarzanych przez firmy jest motorem rozwoju technologii kognitywnych, a ich implementacja i właściwe zarządzanie jest często warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Algorytmy rozwijające swoje funkcje kognitywne metodą głębokiego uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie robotów w nowych rolach, często w wielowymiarowych sprzężeniach zwrotnych z człowiekiem, podkreśla prof. Kuzior.

Założenia projektu wpisują się w misję Politechniki Śląskiej – kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy oraz wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki w duchu wartości etycznych. Program studiów zawierał więc będzie nie tylko treści dotyczące wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także ważne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa treści etyczne, realizowane np. na przedmiocie etyka zawodowa specjalisty technologii kognitywnych.

Nowy kierunek jest także odpowiedzią na trendy rozwojowe Zachodu w związku z rozwojem Przemysłu 4.0, nowoczesnych usług dla biznesu oraz innowacyjnych technologii związanych z kształtowaniem Smart Cities. Będzie to w Polsce kierunek unikatowy, otwierający drzwi do światowych pracodawców, funkcjonujących na zagranicznym rynku pracy.

– Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (Business Service Sector) od kilkunastu lat rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Do tego sektora zalicza się działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing), centrów usług wspólnych (Shared Service Centers), centrów IT (Information Technology) oraz centrów badawczo-rozwojowych (Research and Development). Jest to rynek pracy chłonny i dynamicznie rozwijający się oraz poszukujący wykwalifikowanych specjalistów.

Przygotowany na bazie koncepcji prof. Aleksandry Kuzior i prof. Aleksego Kwilińskiego projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu KATAMARAN i jest obecnie realizowany na WOIZ Politechniki Śląskiej w kooperacji z uczelnią zagraniczną. Prof. Aleksandra Kuzior i prof. Aleksy Kwiliński za innowacyjny pomysł zostali uhonorowaniu Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju.

Internacjonalizacja Wydziału rozwija się nie tylko w sferze dydaktycznej, ale także naukowej. Politechnika Śląska, jako uczelnia badawcza, prowadzi badania naukowe w sześciu priorytetowych obszarach badawczych.

– Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje badania w pięciu z nich:  onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Interdyscyplinarny zespół badawczy współpracuje z partnerami z zagranicznych ośrodków naukowych i włącza w te badania także studentów, którzy mają możliwość  wdrożyć się w arkana pracy naukowej. Sprzyja temu także nauczanie realizowane metodą PBL (Project Based Learning), które uczy kreatywnego i krytycznego myślenia, sztuki argumentacji, odwagi i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji, praktycznego rozwiązywania problemów, pracy w grupie, planowania, organizowania i zarządzania czasem oraz prezentacji i autoprezentacji – kompetencji potrzebnych i poszukiwanych na rynku pracy, mówi prof. Kuzior.

Dzięki projektom pozyskanym z NCBR studenci otrzymują również wsparcie i możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji w ramach certyfikowanych szkoleń i kursów. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jest miejscem przyjaznym dla studentów i profesjonalnie przygotowanym do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Studenci mogą kształcić się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Oferta edukacyjna dla studentów to 6 kierunków studiów: Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzania i inżynieria produkcji, Analityka biznesowa, Logistyka i Socjologia. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak mocno akcentuje potrzebę rozwijania oferty dydaktycznej także  w j. angielskim. Aktualnie WOIZ prowadzi Management oraz Management and Production Engineering. Studiują tu studenci z różnych krajów świata: Indii, Turcji, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Kenii, Algierii, Etiopii, Nigerii, Egiptu, Rwandy, Iraku, Hiszpanii, Surinamu i Niemiec. Niebawem oferta zostanie poszerzona o nowy innowacyjny kierunek studiów „Cognitive technologies”, przygotowywany w ramach projektu z NAWA.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes Ludzie Startupy
Solarny śmietnik ostrzeże kierowcę. Ścieżki rowerowe czeka rewolucja
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Biznes Ludzie Startupy
Polscy naukowcy stworzyli świecę, która zabija wirusy, bakterie i grzyby
Biznes Ludzie Startupy
Technologia rozpoznawania pysków. Nowatorskie narzędzie odnajdzie psa czy kota
Biznes Ludzie Startupy
Rekordy dezinformacji w sieci. Te firmy tworzą bat na manipulacje
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Biznes Ludzie Startupy
Inżynierowie znad Wisły zawalczą z chorobą płuc. Wygrali prestiżowy konkurs
Biznes Ludzie Startupy
Terapia w goglach VR. Polski start-up walczy ze stresem, lękiem i bezsennością