Cognitive technologies – studia przyszłości

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej obchodzi w tym roku 25-lecie swego istnienia. Sukcesywnie się rozwija, doskonaląc metody kształcenia, poszerzając ofertę dydaktyczną i modernizując infrastrukturę.

Publikacja: 18.10.2020 23:10

Kierownik projektu prof. Aleksandra Kuzior

Kierownik projektu prof. Aleksandra Kuzior

Foto: mat. pras.

Studenci mogą kształcić się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Oferta edukacyjna dla studentów to 6 kierunków studiów: Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzania i inżynieria produkcji, Analityka biznesowa, Logistyka i Socjologia. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak mocno akcentuje potrzebę rozwijania oferty dydaktycznej także  w j. angielskim. Aktualnie WOIZ prowadzi Management oraz Management and Production Engineering. Studiują tu studenci z różnych krajów świata: Indii, Turcji, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Kenii, Algierii, Etiopii, Nigerii, Egiptu, Rwandy, Iraku, Hiszpanii, Surinamu i Niemiec. Niebawem oferta zostanie poszerzona o nowy innowacyjny kierunek studiów „Cognitive technologies”, przygotowywany w ramach projektu z NAWA.

– Technologie kognitywne okrzyknięte zostały megatrendem współczesnego rozwoju, jak można przeczytać na wielu stronach internetowych śledzących rozwój  innowacji i technologii przyszłości. Rynek technologii kognitywnych dynamicznie się rozwija.

Projekt realizowany jest przez Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania w partnerstwie z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury (Ukraina). Kierownikiem projektu jest prof. Aleksandra Kuzior.

– Globalny rynek inteligentnych rozwiązań rozwija się bardzo szybko, może osiągnąć wysokie wartości liczone w milionach dolarów.  Rosnąca ilość danych przetwarzanych przez firmy jest motorem rozwoju technologii kognitywnych, a ich implementacja i właściwe zarządzanie jest często warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Algorytmy rozwijające swoje funkcje kognitywne metodą głębokiego uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie robotów w nowych rolach, często w wielowymiarowych sprzężeniach zwrotnych z człowiekiem, podkreśla prof. Kuzior.

Założenia projektu wpisują się w misję Politechniki Śląskiej – kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy oraz wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki w duchu wartości etycznych. Program studiów zawierał więc będzie nie tylko treści dotyczące wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także ważne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa treści etyczne, realizowane np. na przedmiocie etyka zawodowa specjalisty technologii kognitywnych.

Nowy kierunek jest także odpowiedzią na trendy rozwojowe Zachodu w związku z rozwojem Przemysłu 4.0, nowoczesnych usług dla biznesu oraz innowacyjnych technologii związanych z kształtowaniem Smart Cities. Będzie to w Polsce kierunek unikatowy, otwierający drzwi do światowych pracodawców, funkcjonujących na zagranicznym rynku pracy.

– Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (Business Service Sector) od kilkunastu lat rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Do tego sektora zalicza się działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing), centrów usług wspólnych (Shared Service Centers), centrów IT (Information Technology) oraz centrów badawczo-rozwojowych (Research and Development). Jest to rynek pracy chłonny i dynamicznie rozwijający się oraz poszukujący wykwalifikowanych specjalistów.

Przygotowany na bazie koncepcji prof. Aleksandry Kuzior i prof. Aleksego Kwilińskiego projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu KATAMARAN i jest obecnie realizowany na WOIZ Politechniki Śląskiej w kooperacji z uczelnią zagraniczną. Prof. Aleksandra Kuzior i prof. Aleksy Kwiliński za innowacyjny pomysł zostali uhonorowaniu Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju.

Internacjonalizacja Wydziału rozwija się nie tylko w sferze dydaktycznej, ale także naukowej. Politechnika Śląska, jako uczelnia badawcza, prowadzi badania naukowe w sześciu priorytetowych obszarach badawczych.

– Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje badania w pięciu z nich:  onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Interdyscyplinarny zespół badawczy współpracuje z partnerami z zagranicznych ośrodków naukowych i włącza w te badania także studentów, którzy mają możliwość  wdrożyć się w arkana pracy naukowej. Sprzyja temu także nauczanie realizowane metodą PBL (Project Based Learning), które uczy kreatywnego i krytycznego myślenia, sztuki argumentacji, odwagi i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji, praktycznego rozwiązywania problemów, pracy w grupie, planowania, organizowania i zarządzania czasem oraz prezentacji i autoprezentacji – kompetencji potrzebnych i poszukiwanych na rynku pracy, mówi prof. Kuzior.

Dzięki projektom pozyskanym z NCBR studenci otrzymują również wsparcie i możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji w ramach certyfikowanych szkoleń i kursów. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jest miejscem przyjaznym dla studentów i profesjonalnie przygotowanym do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Studenci mogą kształcić się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Oferta edukacyjna dla studentów to 6 kierunków studiów: Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzania i inżynieria produkcji, Analityka biznesowa, Logistyka i Socjologia. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak mocno akcentuje potrzebę rozwijania oferty dydaktycznej także  w j. angielskim. Aktualnie WOIZ prowadzi Management oraz Management and Production Engineering. Studiują tu studenci z różnych krajów świata: Indii, Turcji, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Kenii, Algierii, Etiopii, Nigerii, Egiptu, Rwandy, Iraku, Hiszpanii, Surinamu i Niemiec. Niebawem oferta zostanie poszerzona o nowy innowacyjny kierunek studiów „Cognitive technologies”, przygotowywany w ramach projektu z NAWA.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes Ludzie Startupy
Przełomowe leki na raka czy cukrzycę. Polskie firmy zmieniają światową medycynę
Biznes Ludzie Startupy
Ogniwa z Polski zamienią ścieki na ciepło
Biznes Ludzie Startupy
Globalne koncerny zwiększają sprzedaż dzięki polskiej sztucznej inteligencji
Biznes Ludzie Startupy
Latająca amfibia. Polska firma, znana z filmowego hitu, stworzyła broń przyszłości
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Materiał partnera
Cyberbezpieczeństwo w nowym wydaniu
Biznes Ludzie Startupy
Polska firma rozpycha się rynku podróży. Wchodzi do kolejnych krajów