Spółka, wspólnie z firmą Hexagon, w maju br. dokonała nowych obserwacji satelitarnych nad terenami Ukrainy. Zebrane dane znalazły zastosowanie w obszarze rolniczym i pozwoliły ekspertom na oszacowanie obecnego stanu upraw i wskaźników wegetacji w Ukrainie. Otrzymane wyniki wskazują, że na badanych terenach obecnie występuje znacznie mniej roślinności niż w latach ubiegłych. Eksperci uważają, że niewątpliwie negatywny wpływ na uprawy i tym samym rynek żywnościowy w Ukrainie mają prowadzone działania wojenne. Ale na ten problem nakłada się również zjawisko opóźnionego okresu wegetacji roślin (Średni współczynnik wegetacji jest ok. 30 proc. niższy w porównaniu z poprzednimi latami). Analitycy Creotech Instruments przeanalizowali dodatkowo wpływ czynników pogodowych na zmienność okresu wegetacyjnego w Polsce.

– Nasz kraj od lat zmaga się z deficytem wody w glebie. W celu weryfikacji wpływu czynników pogodowych na tereny uprawne naszego kraju, poddaliśmy analizie kilka obszarów w możliwie zbliżonej do Ukrainy szerokości geograficznej, dla tych samych przedziałów czasowych. Otrzymane wyniki na ten rok wyraźnie potwierdzają pogłębiające się opóźnienie okresów wegetacji roślin w w naszym kraju – wyjaśnia Krzysztof Mysłakowski, menedżer z Creotech Instruments.

Czytaj więcej

Wojna i trauma. Ukraińcy mają lek

W celu przeprowadzenia analizy obecnego stanu upraw w Ukrainie analitycy Creotech posłużyli się metodą polegającą na wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych unijnego programu Copernicus. Pod lupę wzięto 395 obszarów z południowo-wschodniej części kraju (tereny z największym odsetkiem ziemi uprawnej w zakresie upraw pszenicy, jęczmienia, czy warzyw).

- Otrzymane dane satelitarne wskazują, że na badanych terenach w Ukrainie obecnie występuje znacznie mniej roślinności niż w latach ubiegłych. Występujące działania wojenne mają na to niewątpliwe negatywny wpływ. A należy pamiętać, że Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów żywności - wskazuje Mysłakowski.