Redukcja kosztów outsourcingu IT receptą na spowolnienie

Korzystanie z zewnętrznych usług IT jest już normą. Takie rozwiązanie ma wiele atutów, ale generuje też niepotrzebne koszty. Można je skutecznie ograniczyć poprzez odpowiednie nadzorowanie.

Publikacja: 28.11.2023 09:00

Outsourcing niesie ze sobą wiele korzyści, ale ma też wady. Eksperci wskazują m.in. na brak nadzoru

Outsourcing niesie ze sobą wiele korzyści, ale ma też wady. Eksperci wskazują m.in. na brak nadzoru – czyli de facto utratę kontroli nad tą częścią biznesu przez firmę. Kolejna problematyczna kwestia to ryzyko skorzystania z firm nieposiadających odpowiednich kwalifikacji

Foto: AdobeStock

Materiał powstał we współpracy z firmą Dagma Bezpieczeństwo IT

Tylko 12 proc. firm działających w Polsce ma pozytywną opinię o koniunkturze, a ponad 80 proc. ocenia, że jest ona gorsza niż rok wcześniej – wynika z najnowszego badania PARP. W obliczu utrzymujących się trudnych warunków rynkowych przedsiębiorstwa starają się szukać oszczędności.

Pułapki outsourcingu

Oprócz wydatków na podstawową działalność operacyjną firmy ponoszą też szereg innych kosztów. Już od lat normą jest outsourcing, czyli zlecanie tych zadań profesjonalnej firmie zewnętrznej. Dotyczy to m.in. HR, prowadzenia księgowości, obsługi kwestii prawnych, sprzątania, logistyki czy usług IT. Outsourcing niesie ze sobą wiele korzyści, ale ma też wady. Eksperci wskazują m.in. na brak nadzoru – czyli de facto utratę kontroli nad tą częścią biznesu przez firmę. Kolejna problematyczna kwestia to ryzyko skorzystania z firm nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Nie bez znaczenia jest też niska efektywność pracy firm zewnętrznych, skutkująca nadmiarowymi godzinami. To ma negatywne przełożenie na finanse: nieefektywna praca pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Wśród najczęściej zlecanych na zewnątrz prac znajdują się usługi IT. Ma to związek z deficytem specjalistów w tym sektorze. W przeprowadzonym przez Polski Instytut Ekonomiczny badaniu aż 42 proc. wakatów na stanowisko specjalisty IT zostało zidentyfikowanych jako trudne do obsadzenia. Nic dziwnego, że w 2022 r. aż 77 proc. polskich przedsiębiorstw zlecało zadania związane z IT podmiotom zewnętrznym. Outsourcing dotyczy m.in. rozwoju oprogramowania, utrzymania infrastruktury, wsparcia technicznego, analityki danych czy cyberbezpieczeństwa. – Praca w IT, z racji konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, jest szczególnie kosztowna. I właśnie w tym zakresie firmy mogą liczyć na spore oszczędności, redukując koszty outsourcingu – mówi Mateusz Bielas, product manager Senhasegura w DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Większe bezpieczeństwo to wynik usprawnienia pracy administratorów oraz szybszego wykrywania incyden

Większe bezpieczeństwo to wynik usprawnienia pracy administratorów oraz szybszego wykrywania incydentów bezpieczeństwa, w tym potencjalnych wycieków danych

AdobeStock

Zasadnicze pytanie brzmi: w jaki sposób mogą to osiągnąć, aby nie ograniczać w żaden sposób samego outsourcingu, który co do zasady jest opłacalny i przynosi szereg korzyści?

Atuty Senhasegura

Jedną z form ograniczenia wydatków może być redukcja kosztów outsourcingu usług IT poprzez odpowiednie ich nadzorowanie. Dzięki temu nie ograniczamy samego outsourcingu, tylko jego niepotrzebne koszty. W tym procesie pomocny może być system PAM (ang. privileged access management). PAM poprzez zapewnienie rozliczalności sesji pomaga organizacjom zredukować nadmiarowe godziny pracy firm zewnętrznych, które przy takim nadzorze poprawiają efektywność zlecanych im zadań. W skali roku te oszczędności mogą urosnąć do naprawdę dużych kwot. PAM podnosi też jakość wykonywanych prac i umożliwia lepszą kontrolę wydatków. A to wszystko sprawia, że w firmowym budżecie zostaje więcej pieniędzy.

Przykładem systemu klasy PAM jest Senhasegura – narzędzie łączące funkcjonalność z łatwą obsługą. Umożliwia zarządzanie i kontrolę działań użytkowników z dostępem uprzywilejowanym. Pozwala na określenie, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych haseł i uzyskać zdalny dostęp do urządzenia lub usługi. To bardzo ważne, bo z danych Verizon wynika, że ponad 60 proc. wycieków danych ma związek z nieuprawnionym wykorzystaniem loginów i haseł należących m.in. do administratorów.

PAM umożliwia również w kontrolowany sposób dopuszczanie do sieci podmiotów zewnętrznych, na przykład dostawców usług, którzy często mają dostęp do newralgicznych danych przedsiębiorstwa.

Kolejna istotna kwestia to automatyczna zmiana haseł za każdym razem, kiedy zakończona zostanie sesja z wykorzystaniem jednorazowych poświadczeń. Tu również system PAM może wspomóc przedsiębiorcę, działając skuteczniej i zapewniając większe bezpieczeństwo niż klasyczny manager haseł.

W trosce o bezpieczeństwo

Wdrożenie systemu PAM pozwala zniwelować słabości outsourcingu, takie jak brak nadzoru, utrata kontroli, ryzyko skorzystania z usług firm nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz nieoptymalną efektywność pracy. Dzięki temu firma zyskuje konkretne oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego. Większe bezpieczeństwo to wynik usprawnienia pracy administratorów oraz szybszego wykrywania incydentów bezpieczeństwa, w tym potencjalnych wycieków danych.

Aspekt związany z cyberbezpieczeństwem jest coraz istotniejszy, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę i skalę ataków. Aktywność hakerów w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie znacznie przewyższa średnią globalną.

IBM szacuje średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych na aż 4,4 mln dolarów. W tym kontekście zakup systemu PAM powinien być traktowany jako inwestycja, a nie koszt. Przynosi przedsiębiorcom konkretne oszczędności i umożliwia kontrolowanie dostępu uprzywilejowanego użytkowników do firmowych zasobów.

Materiał powstał we współpracy z firmą Dagma Bezpieczeństwo IT

Materiał powstał we współpracy z firmą Dagma Bezpieczeństwo IT

Tylko 12 proc. firm działających w Polsce ma pozytywną opinię o koniunkturze, a ponad 80 proc. ocenia, że jest ona gorsza niż rok wcześniej – wynika z najnowszego badania PARP. W obliczu utrzymujących się trudnych warunków rynkowych przedsiębiorstwa starają się szukać oszczędności.

Pozostało 93% artykułu
Biznes Ludzie Startupy
Od zera do miliarda w cztery miesiące. Wyceny firm od sztucznej inteligencji oszalały
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biznes Ludzie Startupy
Rewolucja na skalę światową. Polacy znaleźli sposób na braki wody i żywności
Biznes Ludzie Startupy
Polskie urządzenie wyczuje chemię. Wykryje i zbada niemal każdą substancję
Materiał partnera
Możemy zaprosić klienta w sam środek akcji
Materiał partnera
PZU szuka innowacji w akceleratorach start-upów