Materiał partnera: MAIN

Eksperci z firmy MAIN, pracując z różnymi przedsiębiorstwami i opierając się na zdobytym doświadczeniu, podpowiadają optymalne rozwiązania w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb biznesowych klienta. 

1. Brak bezpieczeństwa 

Jest to poważne wyzwanie dla większości organizacji, m.in. z uwagi na obowiązujące wymogi prawne, jak też wysokie koszty utraty danych czy przerw w pracy spowodowanych niedostępnością systemów IT. 

Brak zabezpieczeń przed awariami i utratą danych 

Konsekwencje: 

- Ryzyko utraty ważnych danych biznesowych, np. danych osobowych klientów.

- Zakłócenia w działaniu systemów firmowych, np. do obsługi zamówień. 

- Potencjalne konsekwencje prawne oraz straty finansowe i wizerunkowe. 

Rozwiązanie: 

MAIN oferuje usługi zapewniające ciągłość działania, skalowalne wg specyficznych potrzeb organizacji – od repozytorium na backup w chmurze po środowiska fizyczne i wirtualne, oparte na oddalonych geograficznie ośrodkach Data Center. Skutecznie ograniczają one przestoje do minimum, zapewniając ciągłość działania biznesu. 

Niewystarczające środki ochrony przed cyberatakami 

Konsekwencje: 

- Podatność na naruszenia danych i wycieki informacji. 

- Ryzyko reputacyjne i utraty zaufania klientów. 

- Możliwe konsekwencje prawne i kary finansowe. 

Rozwiązanie: 

Specjaliści MAIN dostarczają szereg usług zwiększających bezpieczeństwo twoich systemów, takich jak chmura (prywatna lub hybrydowa) oparta na certyfikowanych ośrodkach Data Center czy szereg rozwiązań do odzyskiwania po awarii. Realizuje też testy penetracyjne infrastruktury i aplikacji, audyty ISO 27001 i wdrożenia SZBI (Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). 

2. Brak specjalistów IT 

Utrzymanie, zabezpieczenie i rozwój infrastruktury IT to wyzwanie dla całego zespołu specjalistów, których niełatwo znaleźć na rynku pracy. MAIN zapewnia dostęp do własnego zespołu inżynierów, ich wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania środowiskiem IT, w tym m.in. wirtualizacją, systemami operacyjnymi czy bazami danych. Zakres usług i wsparcia jest elastyczny, dopasowywany do wymagań danego projektu. 

Brak kompetencji w zarządzaniu zaawansowaną infrastrukturą IT   

Konsekwencje: 

- Trudności w utrzymaniu bezpieczeństwa i aktualności systemów IT.  

- Niewystarczająca efektywność i wydajność infrastruktury IT. 

- Ryzyko wystąpienia awarii i przestojów z powodu niewłaściwego zarządzania. 

Rozwiązanie: 

Outsourcing zarządzania infrastrukturą IT do zespołu MAIN, który dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania usług oraz tworzenia i administracji środowiskami IT. Posiada certyfikacje, a eksperci regularnie przechodzą szkolenia z rozwiązań takich producentów sprzętu i oprogramowania jak: Microsoft, Cisco, Fortinet, HPE, VMware czy Veeam.  

Brak środków na szkolenie pracowników IT   

Konsekwencje: 

- Nieefektywne zarządzanie środowiskiem IT i niska odporność na cyberataki. 

- Ryzyko utraty konkurencyjności na rynku. 

- Ograniczona zdolność do reagowania na zmieniające się wymagania technologiczne. 

Rozwiązanie: 

Inżynierowie MAIN regularnie przechodzą szkolenia i stale śledzą trendy w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa oraz nowoczesnych rozwiązań IT. Stanowią doświadczony zespół, który zapewnia klientom wsparcie kompetencyjne zarówno w utrzymaniu, jak i rozwoju infrastruktury informatycznej.  

3. Niska wydajność 

Spowolnienie działania środowiska IT – lub wręcz przestój w działaniu – często jest wynikiem braku zasobów obliczeniowych lub pamięci na posiadanym sprzęcie, a także niedostosowania infrastruktury do potrzeb firmy. Korzystając z własnego centrum danych i wieloletniego doświadczenia, MAIN zapewnia usługi odpowiadające na te wyzwania poprzez zwiększanie efektywności systemów IT klientów. 

Niewystarczająca przepustowość sieciowa 

Konsekwencje: 

- Spowolnienie pracy aplikacji biznesowych i usług internetowych. 

- Problemy z wydajnością pracy zdalnej. 

- Utrudnienia dostępu do firmowych zasobów. 

Rozwiązanie: 

W swoich usługach chmurowych MAIN oferuje łącza internetowe o wysokiej przepustowości i zapewnia infrastrukturę sieciową zoptymalizowaną pod kątem szybkiego przesyłania danych. Ośrodki Data Center połączone są łączem DWDM, MAIN udostępnia też szybkie połączenia bezpośrednie do czołowych dostawców chmury publicznej. 

Brak elastyczności w skalowaniu usług i zasobów obliczeniowych 

Konsekwencje: 

- Trudności w szybkim dostosowywaniu się do wzrostów popytu (np. odwiedzających na stronie, spływających zamówień czy pracowników korzystających z aplikacji). 

- Niewystarczająca możliwość skalowania w dół w okresach mniejszego zapotrzebowania, prowadząca do wzrostu kosztów. 

Rozwiązanie: 

MAIN oferuje usługi chmurowe, w tym konteneryzację, które umożliwiają skalowanie zasobów w górę i w dół zgodnie z bieżącymi potrzebami biznesowymi. Pomaga to przedsiębiorstwom zwiększać efektywność kosztową i operacyjną. 

Niska wydajność obliczeniowa w obliczu złożonych zadań 

Konsekwencje: 

- Opóźnienia w przetwarzaniu dużych ilości danych. 

- Trudności z uruchomieniem nowoczesnych aplikacji, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. 

- Niedostateczna przepustowość dla zaawansowanych analiz danych i AI. 

Rozwiązanie: 

MAIN oferuje wynajem mocy obliczeniowej na serwerach, które są zoptymalizowane pod kątem złożonych zastosowań i analizy dużych zbiorów danych. Buduje też środowiska fizyczne i wirtualne na serwerach wyposażonych w procesory wykonane w technologii ARM, z natywnym wsparciem dla inferencji AI. 

Ograniczenia przestrzenne i technologiczne w rozwijaniu własnej infrastruktury IT 

Konsekwencje: 

- Zmniejszenie zdolności do rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług. 

- Wysokie koszty operacyjne. 

- Konieczność poświęcenia zasobów na zarządzanie infrastrukturą. 

Rozwiązanie: 

Chmura MAIN umożliwia rozbudowę środowiska IT firmom, które nie posiadają przestrzeni lub zasobów na rozbudowę własnej infrastruktury. 

4. Wysokie koszty 

Stworzenie i utrzymanie bezpiecznego, odpornego na awarie środowiska IT jest dużym wyzwaniem. Wiąże się to z wieloma kosztami, obejmującymi m.in. dedykowaną przestrzeń, sprzęt, licencje, opłaty za media, zabezpieczenia fizyczne i cyfrowe oraz specjalistów IT.  

Co więcej, firmowa infrastruktura jest zazwyczaj zbiorem rozwiązań z wielu lat rozwoju, a krytyczne systemy często znajdują się na sprzęcie, który nie ma już wsparcia producenta. 

MAIN umożliwia optymalizację kosztów związanych z infrastrukturą IT, oferując skuteczne rozwiązania zarówno w zakresie sprzętu i sieci, oprogramowania, jak i bezpiecznego zarządzania nimi. 

Zakup i utrzymanie sprzętu (serwery, sieć) 

Konsekwencje: 

- Wysokie wydatki inwestycyjne, które należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem. 

- Potrzeba regularnej konserwacji i wymiany sprzętu. 

- Zajmowanie cennej przestrzeni fizycznej przez firmową serwerownię. 

Rozwiązanie: 

MAIN oferuje outsourcing infrastruktury IT oraz chmurę w modelu IaaS (infrastruktura jako usługa). Rozwiązania te pomagają w redukcji kosztów związanych z zakupem, utrzymaniem i wymianą sprzętu (CAPEX). Nasze ośrodki mogą też służyć jako repozytorium na kopie zapasowe i repliki lokalnych środowisk klienta. 

Zakup licencji na oprogramowanie i ich aktualizacji 

Konsekwencje: 

- Konieczność zarządzania licencjami i zgodnością. 

- Ryzyko niewykorzystania pełnego potencjału posiadanych licencji. 

- Korzystanie z przestarzałych wersji oprogramowania przy jednorazowym zakupie licencji. 

Rozwiązanie: 

MAIN zapewnia dostęp do niezbędnego oprogramowania w ramach jednej opłaty za całą usługę. Korzysta z rozwiązań liderów w zakresie wirtualizacji (VMware), backupu i replikacji (Veeam), konteneryzacji (SUSE, RedHat), systemów operacyjnych (Microsoft Windows). Dba o regularne aktualizacje, odnawianie licencji oraz przedłużanie wsparcia na sprzęt fizyczny (routery brzegowe, serwery, macierze itp.). 

Utrzymanie infrastruktury IT 

Konsekwencje: 

- Konieczność zatrudnienia i szkolenia specjalistycznego personelu IT. 

- Wysokie koszty ciągłego monitorowania i utrzymania infrastruktury. 

- Ryzyko błędów i przestojów związanych z niewłaściwym zarządzaniem. 

Rozwiązanie: 

MAIN zapewnia kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT oraz usługami chmurowymi przez własny, doświadczony zespół. Całość objęta jest stałym monitoringiem i supportem technicznym 24/7 w oparciu o kilka linii wsparcia. W ramach usług MAIN koszt takiego rozwiązania jest wielokrotnie niższy niż zbudowanie firmowego działu monitoringu i utrzymania.

Materiał partnera: MAIN