Materiał powstał we współpracy z HP

Z artykułu dowiesz się, że:

• Według nowych badań przeprowadzonych przez Oxford Economics na zlecenie HP, trzy czwarte liderów biznesowych i rządowych (76%) uważa, że dla społeczności dotychczas wykluczonych lub marginalizowanych, technologia jest kluczem do aktywnego udziału w gospodarce.

• Zdecydowana większość liderów biznesowych korzysta obecnie ze sztucznej inteligencji lub planuje wkrótce ją wykorzystać do realizacji kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego.

• Można mądrze upowszechniać dostęp do technologii i budować umiejętności IT, a sztuczna inteligencja może być narzędziem o sile pozytywnego oddziaływania.

Firma HP zaprezentowała nowe badanie przeprowadzone we współpracy z globalną firmą doradztwa ekonomicznego Oxford Economics, które pokazuje, że światowi liderzy entuzjastycznie podchodzą do wykorzystania nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, do realizacji kluczowych celów i wyzwań. Badanie zostało przeprowadzone w 10 krajach: USA, Francji, Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Chinach, Meksyku, Brazylii i Kanadzie. Przebadano łącznie 1036 liderów biznesowych i urzędników państwowych.

Badanie wykazało, że 3 na 4 liderów uważa, że technologia jest kluczem do zwiększenia możliwości gospodarczych (76% odpowiedzi ankietowanych), zaś sztuczna inteligencja pomoże w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz wpływu społecznego (76%).

Co więcej, liderzy biznesu albo już wykorzystują sztuczną inteligencję albo planują to zrobić w ciągu najbliższych 1-2 lat do celów takich, jak zwiększenie dostępu do edukacji cyfrowej (90%), rozwój pracowników (89%) i różnorodność w miejscu pracy (86%).

- Sztuczna inteligencja pomaga nam w przyspieszeniu realizacji celów na rzecz zrównoważonego wpływu - powiedział Ernest Nicolas, Chief Supply Chain Officer w HP Inc.

- Nasze komputery wspomagane AI projektujemy w sposób przemyślany, by służyły zarówno początkującym użytkownikom, jak i analitykom danych, którzy używają naszych stacji roboczych, np. aby pomóc lokalnym rolnikom budować bardziej odporne biznesy. To dowód, że technologia napędza rozwój biznesów i społeczności - wyjaśnia.

Przyspieszenie równości cyfrowej dla 150 milionów ludzi do 2030 r.

Około jedna trzecia populacji nadal pozostaje offline, co każdego roku kosztuje świat miliardy dolarów utraconego PKB. Przepaść cyfrowa rośnie, a sztuczna inteligencja może pogłębić te dysproporcje.

– Każdy zasługuje na możliwość dostępu do narzędzi potrzebnych do rozwoju w gospodarce cyfrowej – powiedziała Michele Malejki, Global Head of Social Impact w HP i Dyrektor Fundacji HP.

– Wiemy, że technologia może być świetnym wyrównywaczem szans i potężnym narzędziem napędzającym postęp. Jednak, aby naprawdę zmniejszyć przepaść cyfrową, musimy również wyposażyć ludzi w odpowiednie umiejętności.

W swoim najnowszym raporcie Sustainable Impact, HP ogłosiło, że od 2021 r. przyspieszyło osiągnięcie równości cyfrowej dla ponad 45 milionów ludzi, co przybliża firmę do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie równości cyfrowej 150 milionom ludzi do 2030 roku.

Szybki postęp jest wynikiem partnerstw z kluczowymi organizacjami, które tworzą rozwiązania dostosowane do potrzeb społeczności. HP realizuje skuteczne programy, strategiczne inwestycje i współprace, priorytetowo traktując tych, którzy najczęściej doświadczają przepaści cyfrowej.

materiały prasowe

W 2023 r. HP:

• Wspierało za pomocą Digital Equity Accelerator rozwiązania na rzecz osiągnięcia równości cyfrowej opracowane przez dziesięć organizacji w Malezji, RPA i Meksyku, nakierowane na poprawę umiejętności cyfrowych w celu znalezienia zatrudnienia, dostęp do sprzętu edukacyjnego i oprogramowania w szkołach oraz rozwój platform cyfrowych na rzecz wspierania ochrony zdrowia. Łącznie Digital Equity Accelerator dotarł do 6,4 miliona osób w 2023 roku.

• Uruchomiło ponad 100 centrów cyfrowych we współpracy z World YMCA w celu wspierania programowania cyfrowego oraz umiejętności czytania i pisania. Na przykład West Orem Digital Hub, prowadzony przez YMCA Houston w Teksasie, ma na celu zwiększenie możliwości edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych dla młodych ludzi, usług wsparcia dla rodzin oraz kursów umiejętności cyfrowych dla seniorów w starzejących się społeczeństwach. W sumie w 2023 r. udało się dotrzeć do ponad 500 000 osób na całym świecie.

materiały prasowe

• Otworzyło dwa NABU HP Creative Labs w Stanach Zjednoczonych i na Filipinach, wyposażając artystów i autorów w technologię do pisania i ilustrowania setek książek dla dzieci w lokalnych językach. Bezpłatne lektury pomogły 1,9 mln dzieci w 2023 r. w budowaniu pewności siebie, więzi z kulturą i rozwijaniu umiejętności czytania i pisania, co jest kluczowym elementem uczestnictwa w gospodarce cyfrowej.

- Na rzecz cyfrowej równości w Polsce prowadzimy różne projekty: m.in. platformę HP IDEA z materiałami szkoleniowymi opartymi na programach takich uczelni jak Harvard czy Uniwersytet Michigan oraz Nową Akademię z kursami pomagającymi uczniom i nauczycielom w rozwoju kompetencji cyfrowych. W tym roku Polska dołączyła również do globalnej inicjatywy Digital Equity Accelerator, a 4 fundacje z naszego kraju otrzymały wysokie dotacje na projekty niwelujące lukę cyfrową – dodaje Andrzej Sowiński, Dyrektor Zarządzający HP Inc Polska.

Kluczem budowanie umiejętności w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji

Zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy państwowi wskazują na braki w umiejętnościach jako główną przeszkodę w osiąganiu kluczowych celów organizacyjnych. Budowanie umiejętności jest kluczowym elementem podejścia HP do równości cyfrowej. Firma dąży do zwiększenia liczby użytkowników – do 2,75 miliona – w bezpłatnym programie budowania umiejętności HP LIFE prowadzonym przez Fundację HP. Do tej pory projekt umożliwił już ponad 1,2 mln uczestnikom dostęp do większych możliwości ekonomicznych lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

materiały prasowe

HP podejmuje także nowe inicjatywy w celu zapewnienia odpowiedzialnego dostępu i wykorzystania sztucznej inteligencji, która jest obecnie najczęściej wskazywanym obszarem inwestycji przedsiębiorstw:

• W ramach bezpłatnego kursu Digital Business Skills HP LIFE jeszcze w tym roku udostępniony zostanie specjalny kurs z zakresu umiejętności AI.

• Inauguracja nagrody HP AI in Social Impact Award we współpracy z MIT Solve, która zapewnia technologię zaprojektowaną do tworzenia i uruchamiania aplikacji AI na potrzeby przedsiębiorców społecznych i organizacji, wykorzystujących AI do rozwoju edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych w społecznościach na całym świecie.

• Premiera nowej kategorii urządzeń stworzonych do pracy i tworzenia treści. Na rynku debiutują komercyjne i konsumenckie komputery ze sztuczną inteligencją nowej generacji.

Działająca w 170 krajach firma dostarcza szeroką gamę innowacyjnych i zrównoważonych urządzeń, usług i subskrypcji w sferze komputerów osobistych, drukarek, druku 3D, pracy hybrydowej i gamingu. Zobowiązuje się także do ciągłego badania swoich postępów i oceny dalszych działań w celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości, dążąc do bycia najbardziej zrównoważoną i uczciwą firmą technologiczną.

Materiał powstał we współpracy z HP