„Jeśli mówimy o suwerenności cyfrowej, to już ją osiągnęliśmy, ponieważ zagraniczne firmy opuściły rosyjski rynek” – powiedział Maksut Szadajew, szef ministerstwa rozwoju cyfrowego Rosji na forum Digital Diamond w Jakucku (cytat za Kommersantem) Zdaniem ministra skala emigracji rosyjskich informatyków nie jest na tyle globalna, by spowodowała nieodwracalne szkody dla sektora. Szadajew zapewniał, że firmy technologiczne w Rosji „rozwijają się, pensje są podnoszone, stwarzane są warunki dla nowych pracowników, a starzy motywowani są do pozostania w kraju”.

Urzędnik przyznał, że z Rosji wyjechała znaczna część programistów - „to jedni z najbardziej kompetentnych, profesjonalnych pracowników, na których zdecydowanie istnieje popyt na rynku międzynarodowym”.

Ministerstwo ma nadzieję rozwiązać do końca roku kwestię uregulowania korzystania z zagranicznego oprogramowania w Rosji. Szadajew przyznał, że tylko 20 proc. oprogramowania wykorzystywanego w gospodarce, w przedsiębiorstwach przemysłowych, ma „odpowiednio dojrzałe rosyjskie odpowiedniki”.

Czytaj więcej

Rosja obchodzi sankcje. "Puste" laptopy i pirackie oprogramowanie

- Z drugiej strony jasne jest, że jeśli firma korzystała z oprogramowania (zachodniego -red) opłacanego w ramach subskrypcji, w rzeczywistości nie może nadal płacić za to oprogramowanie. Oznacza to, że nie ma tu rosyjskiego odpowiednika, a dalsza subskrypcja jest niemożliwa (przez sankcje - red). Staramy się teraz znaleźć ramy, które pozwolą nam uregulować tę kwestię, tak abyśmy nadal pozwalali firmom na korzystanie z zagranicznego oprogramowania do czasu pojawienia się rosyjskiego konkurencyjnego odpowiednika – powiedział minister.

W październiku Szadajew mówił o potrzebie „usunięcia lęków i obaw tych, którzy wyjechali”. We wrześniu Forbes napisał, że około 6 proc. informatyków wyjechało już z Rosji w 2022 roku, a 25 proc. planuje relokację w ciągu najbliższego roku.

W marcu informowano o wyjeździe z Rosji nawet 70 tys. informatyków. Często wyjeżdżali z zagranicznymi firmami opuszczającymi rynek. Np. likwidując oddział Deutsche Bank zabrał ze sobą ok. tys. Rosjan - to głównie informatycy i rodzinami.