Nastolatki w sieci nie tylko w domu, ale i w szkole

Od przyszłego roku – dzięki projektowi OSE – internet będzie coraz bliżej uczniów

Publikacja: 18.09.2017 21:19

Nastolatki w sieci nie tylko w domu, ale i w szkole

Foto: 123RF

Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo przy wsparciu państwa powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem.

Przełomowy projekt

Już w 2018 roku rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast. Projekt ustawy, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, przewiduje stworzenie publicznej sieć telekomunikacyjnej, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Będzie to jeden z największych w skali Unii Europejskiej programów dotyczących cyfryzacji szkół wchodzących w skład systemu oświaty.

Obecnie sytuacja związana z dostępem do internetu w tego typu placówkach nie wygląda najlepiej. Jedynie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. szkół korzysta z usług dostępu do internetu o bardzo niskich przepustowościach – nieprzekraczających 10 Mb/s.

Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce nie ma możliwości efektywnego wykorzystywania w procesie kształcenia dostępnych w sieci technologii i zasobów cyfrowych. A brak powszechnego dostępu do szybkich łączy stanowi przeszkodę w budowie potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej gospodarki.

Z tego punktu widzenia OSE jest projektem przełomowym. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma objąć zasięgiem wszystkie szkoły. W przyszłym roku do sieci z szybkim internetem będzie podłączonych 1,5 tys. placówek. W kolejnym roku ich liczba wzrośnie do niemal 13 tys., zaś do 2020 r. – 19,5 tys.

Wyrównać szanse

Z badań przeprowadzonych przez NASK wynika, że 68,6 proc. nastolatków korzystać z internetu nauczyło się bez niczyjej pomocy. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że w procesie edukacji internetowej pomagał mu starszy brat lub starsza siostra (23,6 proc.), a co piąty, że pomocy udzielił rodzic (21,7 proc.). Zaledwie jeden na dziesięciu badanych wskazał na edukację szkolną. Badania pokazują, że internet nadal nie jest popularnym narzędziem w nauczaniu przedmiotów szkolnych.

W ramach ogólnopolskich badań „Nastolatki 3.0″ zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: nigdy. Dzieci natomiast bardzo chętnie korzystają z internetu w domu. Codziennie do sieci zagląda tam ponad 90 proc. badanych. Dla porównania w szkole ten odsetek sięga tylko 39 proc. Proporcje te ma zmienić OSE. Projekt ma bowiem na celu przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową, powszechną naukę kodowania, a także szeroki dostęp do nowoczesnych źródeł wiedzy, który pozwoli wyrównać szanse edukacyjne, czy transfer doświadczeń między szkołami, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Czy jednak dostarczony do szkół szybki internet przyniesie przełom w edukacji? Według prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu potencjał ten nie zostanie wykorzystany, jeśli nie zbudujemy sensownej koncepcji pedagogicznej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych i nauczycieli.

– Czy uczniowie potrafią korzystać z internetu twórczo i wykorzystują go do nauki czy działań prospołecznych? Badania pokazują, że sensownie z sieci korzysta kilka do kilkunastu procent populacji – zaznacza prof. Jacek Pyżalski.

Edukacja w tym zakresie jest więc konieczna. Zdaniem Dariusza Jemielniaka, profesora w Akademii Leona Koźmińskiego, do tego niezbędna jest jednak odpowiednio przygotowana kadra.

– Należy pokazywać możliwości wymagające wysiłku zaangażowania w internet. Ale do tego potrzeba nauczycieli – dodaje Jemielniak.

Bierni internauci

Internet to nieodłączny element życia młodych ludzi. Badania NASK dowodzą, że około 30 proc. nastolatków pozostaje online niemal stale i wszędzie. Wykorzystują do tego celu telefony komórkowe – 31,3 proc. ankietowanych deklaruje, że korzysta z niego ponad 5 godzin dziennie.

Co ciekawe, 52,8 proc. respondentów nie korzysta z komputerów stacjonarnych. 78 proc. uczniów codziennie używa internetu do korzystania z serwisów społecznościowych, a ok. 95 proc. posiada w nich swoje profile.

Badani najczęściej publikują na nich swoje zdjęcia i filmy. Niewielka część z nich to aktywni twórcy treści internetowych (np. youtuberzy) – dominują bierne formy korzystania z internetu.

IT

Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo przy wsparciu państwa powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem.

Przełomowy projekt

Pozostało 95% artykułu
Bad Gateway

Error 502

Something went wrong!

Zephr received the request but the origin did not respond.

Browser

You

Working
Edge

Cloud

Working
Host

Error

Why did this happen?

The request to the origin server timed out and as a result the requested page cannot be displayed.

What can I do?

As a visitor

Please wait and try again soon.


As the owner of the site

Check your site has been configured correctly and Zephr's connections are not being blocked.

IT
Hakerzy ukradli dane genetyczne 7 milionów osób. Szukały przodków i krewnych
IT
Chiny zatopią wielkie centra danych w oceanie. Zaskakujący cel
IT
ALAB to nie przypadek. Hakerzy atakują służbę zdrowia, bo dane pacjentów to złoto
IT
Hakerzy celują w polskich pacjentów. Atak na laboratoria ALAB wywołał panikę
IT
Digital Stickers – nowa komunikacja w marketingu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?