– Im wcześniej i lepiej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

– Jestem przekonany że ta inicjatywa, którą dziś rozpoczynamy, a która może być uruchomiona dla biznesu i administracji w przyszłym roku, może być rewolucją. Usługi w chmurze oczywiście już są dostępne ze strony dużych globalnych graczy, ale zbierane przez nie dane przechowywane są za granicą, usługi te są też droższe, niż gdyby były prowadzone operacyjnie w Polsce. Stworzenie polskiej chmury obliczeniowej powinno być nie tylko tańsze dla polskich instytucji, ale też zapewnić im większe bezpieczeństwo – przekonuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju a przed laty dyrektor w PKO BP ds. strategii i inwestycji.

PKO BP i PFR podkreślają, że dobra oferta obliczeń w chmurze jest szczególnie ważna dla małych i średnich firm, którym trudniej przychodzi transformacja cyfrowa, bo nie zawsze ich stać na budowę własnej infrastruktury technologicznej. – Chmura pomaga im pokonać te bariery, to duża szansa dla przyśpieszenia transformacji cyfrowej dla polskich MŚP, co może uczynić je bardziej konkurencyjnymi – mówi Borys.

– Nie wykluczamy, że w razie sukcesu komercyjnego spółka mogłaby być notowana na GPW w Warszawie – mówi Jagiełło. Przedstawiciele PKO BP i PFR przekonują, że to projekt atrakcyjny komercyjnie – w ubiegłym roku wartość tego rynku w Polsce wyniosła 1,6 mld zł i rośnie w tempie 30 proc. rocznie. Jest szansa, że dzięki polskiej chmurze większa część tego rynku, która „ucieka” za granicę, pozostanie w Polsce.

Według PKO BP spółka ma świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (ang. – Infrastructure as a Service), PaaS (ang. – Platform as a Service) oraz SaaS (ang. – Software as a Service). IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. PaaS są usługami udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych (w tym blockchain), serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. SaaS to z kolei usługi udostępnienia zainstalowanego w chmurze oprogramowania realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakietu biurowego czy systemu do obsługi kadrowej.

Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50 proc. udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usługtypu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku.