OSE wyrównuje szanse polskich uczniów

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma za zadanie nie tylko dostarczyć do wszystkich polskich szkół szybki, bezpieczny i bezpłatny internet. Celem OSE jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, bez względu na to, w którym zakątku Polski znajduje się ich szkoła.

Publikacja: 03.12.2019 19:53

OSE wyrównuje szanse polskich uczniów

Foto: cyfrowa.rp.pl

OSE to projekt, który powstał dzięki Ministerstwu Cyfryzacji. Ma on za zadanie podnosić poziom kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wspomagać szkolnictwo poprzez dostęp do zasobów internetu i wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy uczęszczają do małych szkół. OSE to program wyróżniający Polskę na tle całego świata.

Najlepszy na świecie

– Działania OSE to zmiana cywilizacyjna na skalę światową, co zostało docenione. Agenda ONZ nagrodziła OSE, jako najlepszy projekt rozwojowy świata w 2018 roku – mówił Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej podczas OSEregio w Łodzi.

CZYTAJ TAKŻE: Bartłomiej Klinger: Szkoły z szybkim internetem z OSE do końca 2020 r.

OSEregio to cykl spotkań zorganizowanych w wielu regionach Polski. Podczas konferencji w Łodzi doktor Agnieszka Wrońska, kierownik Akademii NASK, odczytała list Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego do uczestników spotkania. W liście Minister Cyfryzacji podkreślił, że formułę OSE stworzono z myślą o osobach pełnych pasji i zaangażowanych w swoją pracę.

– OSE to nie tylko techniczne podłączenie szkoły do sieci. Wraz z internetem do szkół zostaną dostarczone pakiet narzędzi oraz ochrona, nie tylko przed szkodliwym oprogramowaniem, ale także przed dostępem do nielegalnych i szkodliwych treści. OSE to otwarty i łatwy dostęp do cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych. Nowoczesne rozwiązania tworzone są po to, by wesprzeć codzienną pracę nauczycieli, ponieważ nawet najnowocześniejsze rozwiązanie w edukacji nie będzie skuteczne bez ich udziału. Dlatego zależy nam, by nauczyciele myśleli o OSE, jako szansie dla siebie i uczniów – odczytała z listu Marka Zagórskiego doktor Agnieszka Wrońska.

Równy dostęp dla każdego

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że program Ministerstwa Cyfryzacji ma być ogólnopolski. – Łódź jest miejscem w Polsce, które jako jedno z pierwszych podłączyło się do OSE, ale nasz projekt jest w każdym miejscu Polski, ma 16 węzłów regionalnych i 3 węzły centralne. NASK od lat zajmuje się bezpieczeństwem, dlatego podłączenie szkół do OSE oznacza, że szkoła znajdzie się w najbardziej bezpiecznych rękach – tłumaczył Tomasz Łukawski, dyrektor ds. ekosystemu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK.

CZYTAJ TAKŻE: Debata „Rzeczpospolitej”: Bezpieczny uczeń w świecie cyfrowym

– To niezwykle ważne, by program dotarł do każdej szkoły w całej Polsce, by każdy uczeń miał takie same szanse edukacyjne i start w życiu. Dostęp do najnowocześniejszych technologii edukacyjnych to nasz cel. Najważniejszy jednak w tym wszystkim jest człowiek, nauczyciel, który pokaże uczniom jak odpowiednio i mądrze korzystać z tych technologii. Musimy pamiętać jak nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii, tak by było to z korzyścią dla uczniów na każdym etapie rozwoju, a potem na każdym etapie życia. Będziemy robić wszystko, by każde dziecko, bez względu na to, do której szkoły chodzi, miało dostęp do takiej samej edukacji – zaznaczył Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty.

NASK od lat zajmuje się bezpieczeństwem, dlatego podłączenie szkół do OSE oznacza, że szkoła znajdzie się w najbardziej bezpiecznych rękach

O założeniach i celach programu mówił także przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. – OSE wychodzi z założenia, że nie należy zakazywać używania urządzeń elektronicznych, ale że należy pokazywać jak korzystać z nich mądrze i bezpiecznie. Projektowi OSE towarzyszą inne, którymi zajmuje się MEN, dotyczy to np. e-materiałów dostępnych platformie epodreczniki.pl. 75 tysięcy nauczycieli zostanie przeszkolonych z tego jak tworzyć takie materiały i jak poruszać się po platformie, która stanie się podstawowym narzędziem w pracy w szkole, co oczywiście nie oznacza wycofania się z korzystania z podręczników papierowych – podkreślał Rafał Lew-Starowicz.

Inspiracje i współpraca

OSEregio było okazją do nawiązania współpracy między nauczycielami z różnych szkół, ponieważ OSE ma być także platformą do wymiany pomysłów. Celem takich działań jest stworzenie miejsca, w którym każdy będzie mógł poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Podczas konferencji zaznaczano, że dzięki funkcjonowaniu platformy dostępnej dla wszystkich powstał swoisty ekosystem OSE, czyli środowisko zarządzania wiedzą i talentami oraz przestrzeń do kreatywnego rozwoju. Wszystkie zasoby udostępniane w ekosystemie OSE tworzą unikalną bazę wiedzy dla uczniów i nauczycieli.

Na spotkaniu przybliżono uczestnikom również poszczególne programy organizowane w ramach OSE. – OSEinspiracje to projekt mający na celu pokazanie nauczycielom jak inspirować. Natomiast OSEhero, to nauczyciele, których lekcji nie mogą doczekać się uczniowie. Nauczyciele, którzy zainspirowani projektem OSE chcą inspirować swoich uczniów – mówił dyrektor Łukawski.

Udogodnienia dla uczniów

W trakcie debaty, która towarzyszyła wydarzeniu, Katarzyna Koszalska, kierownik projektów w Ministerstwie Cyfryzacji opowiedziała zgromadzonym gościom o kolejnym nowoczesnym rozwiązaniu, z którego mogą korzystać polskie szkoły.

– mLegitymacja to projekt, który ma być przede wszystkim udogodnieniem i gadżetem dla uczniów. Uczeń, który ma mLegitymację może zostawić legitymację papierową w domu. Tak samo jak legitymacja papierowa mLegitymacja, którą uczeń ma w telefonie, uprawnia do ulg i zniżek, można ją również pokazywać podczas kontroli w autobusie czy pociągu, ponieważ działa na takich samych prawach jak legitymacja tradycyjna. Uczeń, który posiada mLegitymację nie musi mieć dostępu do internetu, ponieważ działa ona w trybie offline – tłumaczyła przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji.

W Łodzi zapowiedziano także kolejne spotkania w ramach OSEregio. – W przyszłym roku odbędzie się 16 konferencji OSEregio, ponieważ OSE chce być w każdym zakątku Polski, żeby do każdej polskiej szkoły dotarła ta sama wiedza, ten sam internet. Chcemy, aby każdy nauczyciel i każdy uczeń z każdej polskiej szkoły miał takie same szanse; by każdy uczeń z malutkiej szkoły miał takie same szanse jak uczeń z Warszawy, Łodzi czy Poznania. NASK został operatorem OSE, to znaczy, że jest to projekt rządowy, który NASK musi wykonać. Chcemy podnosić kompetencję cyfrową uczniów i nauczycieli. Kompetencji tej nie rozumiemy jako wprowadzenia nowego przedmiotu w szkołach. Kompetencję cyfrową chcemy rozumieć jako kompetencję poprzeczną, czwartą, kluczową umiejętność po nauce czytania, pisania i liczenia. Czwartą kompetencję występującą na każdej lekcji, by ta umiejętność była wykorzystywana w nauce każdego innego przedmiotu – podsumował Tomasz Łukawski.

IT

OSE to projekt, który powstał dzięki Ministerstwu Cyfryzacji. Ma on za zadanie podnosić poziom kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wspomagać szkolnictwo poprzez dostęp do zasobów internetu i wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy uczęszczają do małych szkół. OSE to program wyróżniający Polskę na tle całego świata.

Najlepszy na świecie

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
IT
Polska liderem rozwoju IT w Europie. Kto jest najbardziej poszukiwany
IT
Pracownicy IT z mniejszym wzięciem i zagrożeni przez AI. Ciężki los juniora
IT
Brytyjski gigant oszukany na ogromne sumy. Stworzyli fałszywego dyrektora finansowego
IT
Polskie paradoksy dostosowań do unijnej dyrektywy
IT
Lawinowo przybywa programistów na swoim. Mają bardzo niepewną przyszłość