Wszyscy zdają sobie sprawę, że przed internetem stoi szereg poważnych wyzwań. Uczestnicy debaty zgodzili się, że za ogromną infrastrukturą i wielkimi możliwościami dla użytkowników musi stać odpowiednie środowisko regulacyjne. Trzeba także rozwiązać liczne zagadnienia etyczne.

M.in. o tym, jak będzie wyglądał internet przyszłości, jakie zagrożenia przed nim stoją, jak zachować jedność internetu na świecie oraz bezpieczeństwo przy utrzymaniu wolności wypowiedzi, rozmawialiśmy z uczestnikami Forum. Oto nasza relacja:

Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie Grupy D9+. Grupę tworzą państwa UE o podobnym podejściu do spraw cyfrowych: Belgia, Dania, Finlandia, Estonia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Szwecja oraz Wielka Brytania. Polska i Czechy mają status obserwatora. Państwa te pracują nad europejskim Kodeksem usług cyfrowych.