Firmy zobowiązały się do umożliwienia firmom wygodnej wymiany informacji między ich systemami. Firmy tym samym na nowo definiują zarządzanie obsługą klientów (customer experience management, CXM) za pomocą oferowanych rozwiązań.

Trójstronna koalicja trzech znaczących firm zajmujących się oprogramowaniem dla biznesu dotyczy jednego z kluczowych wyzwań, stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami – powstawania silosów danych. Jak dowodzą przedstawiciele SAP, Microsoft i Adobe, w dobie transformacji cyfrowej zwiększenie efektów działań biznesu możliwe jest tylko poprzez odblokowanie i ujednolicenie procesów zarządzania danymi. Wszyscy trzej sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do działań, które umożliwią wymianę i wzbogacanie danych pomiędzy ich systemami. W ten sposób dane korzystających z nich przedsiębiorstw będą umożliwiały jednolity wgląd w różnorodne informacje o konsumentach i użytkownikach, zapewniając możliwość kształtowania efektywnych strategii obsługi klienta.

Współpraca firm ma być oparta na trzech podstawowych zasadach. Każda organizacja powinna posiadać i utrzymywać pełną, bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi swoimi danymi. Jednocześnie klienci powinni móc umożliwiać procesom biznesowym opartym na sztucznej inteligencji uzyskiwanie wglądów i informacji na podstawie ujednoliconych danych behawioralnych i operacyjnych. Z kolei rozbudowany ekosystem partnerów powinien móc łatwo wykorzystywać otwarty i rozszerzalny model danych do rozszerzenia rozwiązania.

W oparciu o te zasady, głównym celem Inicjatywy na rzecz otwartych danych jest wyeliminowanie silosów danych i umożliwienie jednego wglądu w dane klienta, co pomoże firmom w lepszym zarządzaniu ich danymi oraz zapewni wsparcie inicjatyw na rzecz prywatności i bezpieczeństwa.

Aby skutecznie zrealizować projekt, trzej partnerzy zwiększają możliwości współpracy i wymiany danych między swoimi aplikacjami i platformami — Adobe Experience Cloud i Adobe Experience Platform, Microsoft Dynamics 365, SAP C/4HANA oraz S/4HANA — poprzez wspólny model danych, który umożliwi korzystanie ze wspólnej usługi Data Lake na platformie Microsoft Azure.