Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdaniem organizatorów konferencji CYBERSEC tak właśnie należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach.

W ten sposób zrodziła się idea CYBERSEC CEE Regions & Cities, wydarzenia, które od 1 do 3 września zgromadzi w Krynicy-Zdroju międzynarodowe grono specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Motywem przewodnim spotkania będzie hasło „Towards Values-Based Digital World” (w kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach); w jego ramach organizatorzy chcą zrealizować swoje zobowiązanie do wspierania odpowiedzialnego i skoncentrowanego na człowieku ekosystemu cyfrowego.

Izabela Albrycht, przewodnicząca rady programowej Cybersec Cee Regions & Cities, zapowiada, że w Krynicy odbędzie się ok. 60 wystąpień, paneli i debat. – Wśród tematów dyskusji znajdzie się m.in. „Ekonomia cyberbezpieczeństwa – kupić, zbudować, ubezpieczyć czy outsourcować” z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiego Towarzystwa Informatycznego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Udział w wydarzeniu potwierdzili także m.in. prezydent Andrzej Duda, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski czy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – informuje Izabela Albrycht.

– CYBERSEC CEE Region & Cities jest realizacją naszego planu rozwoju województwa małopolskiego, tj. podnoszenia wizerunku tzw. miast wiodących – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

– Wrześniowe wydarzenie w perle małopolskich uzdrowisk w dużej mierze poświęcone będzie cyberbezpieczeństwu, od którego w dużej mierze będzie zależała przyszłość świata. To temat, z którym trzeba być na bieżąco, w którym wciąż potrzebujemy ekspertów i właśnie w Krynicy-Zdroju będzie możliwość wysłuchania rozmów z fachowcami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – dodaje marszałek.

Spotkania będą się odbywać w ramach czterech ścieżek tematycznych: Cyfrowa Przestrzeń, Cyfrowe Trójmorze, Cyberbezpieczeństwo Administracji Samorządowej (PL) oraz Krynica Goes Digital.

A mowa będzie o takich zagadnieniach jak innowacje, Smart Connectivity w kontekście Trójmorza czy cyberbezpieczeństwo w wymiarze NATO. Zostaną też poruszone kwestie związane z dezinformacją oraz bezpieczeństwem w wymiarze konwencjonalnym, a także z wychodzeniem z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię.

Partnerem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita”.