Materiał partnera: EIP Group

Gdzie przechowywać systemy firmowe?

Postępująca cyfryzacja dotyczy wszystkich branż w Polsce, a wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak rozwijać systemy IT, aby sprostały rosnącym wymaganiom biznesowym. Dotyczy to organizacji, które posiadają własne zasoby serwerowe, umieszczone w swojej siedzibie (tzw. on-premise), ale też tych, które dopiero szukają optymalnego sposobu przechowywania swoich danych i systemów.

Posiadanie własnych zasobów serwerowych ma wiele korzyści – cała infrastruktura jest wówczas własnością przedsiębiorcy, ma on też pełną kontrolę nad tym, gdzie i jak przechowywane są firmowe dane. Istnieje jednak też inne rozwiązanie, które zapewnia równie wysoki (a w wielu przypadkach nawet wyższy) poziom ochrony danych – chmura prywatna w zewnętrznym centrum danych.

Rozwiązanie to pozwala ponadto zmierzyć się z najczęstszymi bolączkami w zakresie IT:

> Wzrostem liczby i skali cyberzagrożeń,

> Wzrostem cen energii elektrycznej,

> Brakiem kompetencji IT wewnątrz organizacji,

> Zmianą modelu pracy na hybrydowy.

Zarządzanie kosztami IT i skalowalność chmury

Pierwsza myśl, która może się nam nasunąć, to pytanie o koszty. Co pod tym względem zmienia migracja do chmury? W raporcie Computerworld „Inwestycje w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie” ponad 70 proc. ankietowanych przewiduje spadek wydatków w IT po przeniesieniu zasobów do chmury – nawet o ponad 40 proc.

Z własną serwerownią wiążą się wydatki inwestycyjne na zakup i utrzymanie całej infrastruktury. W chmurze natomiast płacimy regularnie jedynie za zasoby, z których aktualnie korzystamy. Zyskujemy przewidywalność kosztów i nie musimy kupować sprzętu „na zaś”, aby zaspokoić przyszłe, potencjalne potrzeby firmy.

Te potrzeby zaspokaja chmura prywatna dzięki elastycznemu skalowaniu zasobów – dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Gdy firma rozwija się lub wymaga zwiększenia mocy obliczeniowej, może szybko dostosować ilość zasobów w chmurze prywatnej, aby obsłużyć większy ruch bez przestoju czy opóźnień.

Poszukując informacji o chmurze spotkamy się z opiniami, że bez dokładnego monitoringu zużycia zasobów możemy utracić kontrolę nad kosztami. Takie sytuacje faktycznie się zdarzają, ale głównie w przypadku chmur publicznych, np. przez niewłaściwą konfigurację, która generuje wyższe opłaty niż założyliśmy.

Z takim problemem nie spotkamy się, korzystając z chmury prywatnej, szczególnie u dostawców, którzy zapewniają transparentną wycenę swoich usług oraz wspierają w stworzeniu najlepszej dla firmy konfiguracji chmury.

Wsparcie techniczne i utrzymanie

Znaczną część kosztów związanych z własną infrastrukturą stanowi jej utrzymanie. Aby zapewnić stałą dostępność zasobów, serwerownię należy stale monitorować, regularnie wprowadzać ulepszenia i dokonywać napraw.

W chmurze prywatnej wszystkie zadania utrzymaniowe można przenieść na dostawcę, który posiada zespół doświadczonych inżynierów. Ponadto profesjonalne centra danych dbają o stały rozwój swojej infrastruktury – a tym samym jej niezawodność.

Migracja do chmury pozwala więc oszczędzić czas zespołu IT, jak też fundusze, które w przeciwnym razie przeznaczalibyśmy na regularną wymianę sprzętu oraz zatrudnienie dodatkowych inżynierów. To pozwala firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności, bez konieczności poświęcania zasobów na obsługę infrastruktury informatycznej.

Tutaj może nasunąć się pytanie: co w przypadku nagłych problemów technicznych? Czy dostawca zareaguje na nie wystarczająco szybko? W profesjonalnych centrach danych chmura każdego klienta jest stale monitorowana, a inżynierowie odpowiadają na zaobserwowane i zgłoszone problemy. Wszystko zależy jednak od umowy z dostawcą, dlatego podczas jej zawierania należy zwrócić uwagę na zapisy SLA (Service Level Agreement). To tam znajdują się szczegóły dotyczące ustalonych czasów reakcji w zależności od wagi problemu.

Ciągłość działania i dostępność chmury prywatnej

Chmura prywatna w centrum danych zapewnia wyjątkowo wysoki poziom dostępności i ciągłości działania (Business Continuity). Oznacza to, że systemy i zasoby firmy są dostępne 24/7, niezależnie od lokalizacji użytkowników. Chmura umożliwia więc działanie całodobowe i międzynarodowe – pracę z dowolnego miejsca na świecie oraz obsługę klientów na stałym poziomie w różnych strefach czasowych.

Na wysoki poziom ciągłości działania w chmurze wpływają usługi odzyskiwania po awarii – backup i replikacja. Umożliwiają one szybkie przywrócenie systemów do normalnego funkcjonowania w przypadku utraty danych lub awarii, a tym samym minimalizację strat związanych z przerwami w funkcjonowaniu firmy.

Potwierdza to zdanie menedżerów IT z raportu Computerworld – 50 proc. z nich przeniosło dane do chmury, aby ograniczyć ryzyko przestojów. Dodatkowo, 34 proc. badanych planuje pozyskanie zapasowego centrum danych z wykorzystaniem zasobów zewnętrznego dostawcy.

Osiągnięcie i utrzymanie niezbędnej ciągłości działania we własnej serwerowni wiąże się z niezwykle wysokimi nakładami. W centrach danych możliwe jest to m.in. dzięki:

> Wysokiej jakości infrastruktury fizycznej,

> Zabezpieczeniom (monitoring parametrów budynku, systemy przeciwpożarowe i kontroli dostępu, zapasowe źródła zasilania),

> Systemom kontroli środowiskowej, regulującym temperaturę i wilgotność w serwerowni,

> Redundancji (nadmiarowości) wszystkich elementów, w tym zasilania, zabezpieczeń, sprzętu i personelu,

> Stałemu monitoringowi i zabezpieczeniom cyfrowym,

> Regularnie tworzonym i kontrolowanym kopiom zapasowym,

> Możliwości replikacji zasobów w chmurze do zapasowego centrum danych.

Zgodność regulacyjna oraz bezpieczeństwo danych

Chmura prywatna w Data Center stanowi znaczne ułatwienie także w zakresie ochrony danych, a tym samym zgodności z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej regulacjami. Ponad połowa badanych menedżerów IT wskazała zwiększenie bezpieczeństwa systemów i danych jako realną korzyść z wykorzystania chmury.

Zewnętrzne centra danych są zazwyczaj wyposażone w zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa chroniące przed cyberatakami, awariami oraz błędami ludzkimi. Obejmują one wspomniane już zabezpieczenia fizyczne (np. monitoring i kontrolę dostępu), a także ochronę cyfrową, w tym zapory ogniowe czy szyfrowanie danych. Zabezpieczenia w profesjonalnych centrach danych pozwalają spełniać wymogi RODO, ale też często rygorystyczne standardy i regulacje w takich sektorach, jak finanse i ochrona zdrowia.

Zanim jednak wybierzemy dostawcę chmury, warto upewnić się, czy spełnia on wszystkie obejmujące nas wymagania, np. czy posiada odpowiednie certyfikaty, a jego centrum danych znajduje się w Polsce.

Centrum danych MAIN zlokalizowane jest w sercu Warszawy i posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2017-06. Z naszych usług chmurowych korzystają firmy z branż objętych ścisłymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych, m.in. medycyna i finanse.

Zrównoważony rozwój i ekologia (ESG)

Centra danych wymagają znacznych zasobów energii, aby zapewnić firmom ciągłość działania. Dlatego też świadomi sytuacji środowiskowej dostawcy chmury coraz częściej inwestują w zrównoważone źródła energii.

W porównaniu z korzystaniem z własnej serwerowni, migracja do chmury prywatnej może przyczynić się do mniejszego zużycia energii i obniżenia emisji dwutlenku węgla. Tym samym, przejście do private cloud może być elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy, przyczyniając się do spełniania celów ESG.

Czas na chmurę prywatną – z głową!

Przeniesienie systemów i zasobów do chmury prywatnej w zewnętrznym Data Center to strategiczna zmiana, która może przynieść wiele korzyści. Jednak, jak w przypadku każdej decyzji biznesowej, warto dokładnie przeanalizować potrzeby firmy oraz potencjalne korzyści i ryzyko, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne.

Warto pamiętać, że nie trzeba od razu przenosić całej działalności firmy do chmury. Można wybrać opcję hybrydową – część systemów pozostawić na własnych zasobach (np. systemy produkcyjne, program księgowy), a część przenieść na zewnątrz (np. stronę internetową, aplikacje dla klientów czy środowiska testowe).

MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych. Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury. MAIN jest częścią Grupy EIP.

Materiał partnera: EIP Group