Wbrew stwierdzeniom Pawła Wieczyńskiego, prezesa DataWalk, zawartym w materiale prasowym „Prezes DataWalk: Chcemy burzyć monopol Palantir. Dane to złoto XXI wieku„ opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" w dniu 14 maja 2024 r. (numer 111(12872)), Palantir nigdy nie został przez nikogo pozwany o prawa własności, lub dostęp do, danych klientów i nigdy nie prowadził sporu sądowego z Policją nowojorską. Twierdzenia pana Wieczyńskiego przeciwne tej informacji są nieprawdziwe.

Palantir Technologies, Inc.