PWSZ w Elblągu – uczelnia musi kształtować charakter

mat. pras.

Dziewięciu ministrów, pięciu prezydentów miasta, trzech biskupów diecezji elbląskiej, pięciu wojewodów, pięciu marszałków województwa, 145 posiedzeń senatu,
10 tysięcy podpisanych dyplomów – region elbląski zmieniał się przez lata, ale nie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk: – Największa satysfakcja? Podpisywanie dyplomów dla młodzieży. To jest prawo jazdy na życie.

W Elblągu szkolnictwo wyższe było obecne od powojnia – wyjaśnia rektor. – Powołanie do roli rektora założyciela dostałem w 1998 roku, kiedy powstała uczelnia. W sumie jestem rektorem już 18 lat. Budowaliśmy tę uczelnię krok po kroku. Największy sukces uczelni to bez wątpienia utworzenie prawdziwego praktycznego profilu kształcenia. Wszystkie programy kształcenia, obok tradycyjnych sylabusów, są opisane w kwalifikacjach zawodowych. Dzięki temu pracodawcy rozumieją, jak kształcimy na uczelni. Opracowano unikalny system praktyk zawodowych. Kolejna rzecz to kwestia kompetencji społecznych. Poświęciliśmy temu specjalny moduł dydaktyczny pn. „Kultura społeczna i zawodowa” – tłumaczy prof. Walczyk. Trwa cztery semestry dla wszystkich studentów oraz składa się z dwóch części: części seminaryjno-wykładowej oraz operacyjno-ćwiczeniowej. Studenci zachęcani są do znalezienia się w różnych sytuacjach, takich jak wolontariat, praca w kołach naukowych, organizacja konferencji i wiele innych społecznych działań. Z tej części tworzą portfolio z elementami samooceny. Ich „uczynki” są oceniane specjalną punktacją. Moduł ten działa z dużymi sukcesami już od ponad dwóch lat.

Priorytetem dla władz uczelni jest zabezpieczenie przyszłości absolwentów. Ważne jest, aby student otrzymał „twardą wiedzę”, która w razie potrzeby pozwoli mu z łatwością przekwalifikowywać się. Do pracodawców w regionie wysyłamy następujący komunikat: Prowadź u siebie, przy współpracy z nami, praktykę zawodową, a pod jej koniec daj studentowi temat aplikacyjnej pracy dyplomowej, którą będziemy również wspólnie prowadzić. W ten sposób pracodawca ma przez rok naszego abiturienta, którego przygotowujemy w naturalny sposób do dalszej pracy – tłumaczy prof. Walczyk.

Porozumień z pracodawcami o praktykach zawodowych mamy ponad 700 na różnych kierunkach studiów: nauczycielskich, ekonomicznych, technicznych, administracyjnych czy informatycznych. Należy zauważyć, że PWSZ w Elblągu już trzy razy z rzędu otrzymała subwencję w wysokości miliona złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach konkursu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – najważniejszy warunek konkursu to bezrobocie wśród absolwentów poniżej 2 proc.

Zbigniew Walczyk kończy w tym roku swoją posługę w roli rektora. Dorobek profesora jest imponujący. Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, doktoryzował się w 1977 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Habilitację uzyskał w 1993 roku na Politechnice Gdańskiej, a tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 roku. W ostatnim ćwierćwieczu swój wysiłek skupił na działalności organizacyjnej, wdrażając wiele innowacyjnych pomysłów w budowanej PWSZ w Elblągu. Na pytanie, jak udało się zbudować tak imponującą karierę zawodową, pan rektor odpowiada: – Mam takie „pomorsko-kaszubskie” wychowanie, które charakteryzuje się uporem w dążeniu do celu.

Największy sukces w karierze? – Zbudowanie wyjątkowej kadry dydaktycznej i naukowej w PWSZ w Elblągu. Nigdy bym nie mógł mieć takiej satysfakcji, jaką mam, gdyby nie ta wspaniała kadra. To jest prawdziwy sukces. Stworzyć takie miejsce, gdzie wszyscy żyją w atmosferze pełnego zrozumienia jak we wspólnocie.

Tomasz Gronkiewicz

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

CD Projekt przekłada premierę „Cyberpunka”. Aż o pięć miesięcy

Tego nikt się nie spodziewał. Najbardziej wyczekiwana na świecie gra nie zadebiutuje 16 kwietnia. ...

Cios w techniki rozpoznawania twarzy. Maski i jeden… kolor

Algorytmy rozpoznawania twarzy przez pandemie mają naprawdę utrudniona pracę. Z drugiej strony atak koronawirusa ...

Alibaba wchodzi na giełdę w Hongkongu. Sezam otwarty

Wtorkowy debiut jest największym na tej giełdzie od dziewięciu lat i jednym z największych ...

Facebook znów dziurawy jak sito. Czy ktoś tam panuje nad danymi?

Kolejna porcja danych o użytkownikach serwisu znalazła się w niepowołanych rękach. Facebook ma wciąż ...

Koniec ery twardych dysków. Co w zamian?

SSD, czyli tzw. napęd półprzewodnikowy (z ang. solid-state drive), zdominuje rynek. Tak przynajmniej wynika ...

Cyfrowi tłumacze z Polski to hit. Firma z Krakowa ma 70 proc. unijnego rynku

Spółka Vasco z Krakowa, kierowana przez Macieja Góralskiego, wyrasta na giganta rynku elektronicznych tłumaczy. ...