W Polsce aż 90% przedsiębiorstw z sektora MŚP ma kłopoty z nieterminowymi Kontrahentami i musi nawet kilkadziesiąt dni czekać na pieniądze za wykonaną pracę i opłacenie wystawionych faktur. Opóźnianie płatności jest w naszym kraju zjawiskiem tak powszechnym, że wielu Przedsiębiorców uwzględnia ten fakt w swoich planach rozwoju biznesu, co jest sytuacją wręcz patologiczną. Trwająca pandemia koronawirusa COVID-19 i związany z nią kryzys gospodarczy dodatkowo pogłębia problem nieterminowych płatności, ale nawet i w tej trudnej sytuacji odzyskanie należnych nam pieniędzy jest możliwe. W jaki sposób?

Payhelp – nowoczesna platforma windykacyjna online

W dobie przenoszenia coraz większej liczby aktywności człowieka do Internetu trudno się dziwić, że online stały się dostępne również usługi związane ze skutecznym odzyskiwaniem zaległych wierzytelności. Polska platforma windykacyjna Payhelp powstała właśnie po to, by dać do ręki rodzimym Przedsiębiorcom z sektora MŚP efektywne i intuicyjne w obsłudze narzędzie do walki z nieuczciwymi, niepłacącymi Kontrahentami. W Payhelp wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny i dodać dane z faktury, by w ciągu zaledwie 2 minut przekazać zadłużenie profesjonalistom, którzy pomogą Przedsiębiorcy sprawnie odzyskać pieniądze od niesolidnego Dłużnika.

Jak działa Payhelp?

Od chwili przekazania przeterminowanej faktury i dodania jej do platformy Payhelp trafia ona w ciągu 12 godzin roboczych do dedykowanego zespołu ekspertów, który dokonuje gruntownej analizy sprawy i dobiera optymalną strategię windykacyjną oraz formy kontaktu z Dłużnikiem. Dzięki temu Przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań – cały ciężar prowadzenia negocjacji z Dłużnikiem przejmują na siebie profesjonalni Windykatorzy z Payhelp, cały czas działając tak, by odzyskać pieniądze Klienta w możliwie najkrótszym czasie.

Dzięki temu w terminie maksymalnie do 30 dni Payhelp odzyskuje zaległe płatności z około 30% faktur dodanych do platformy. W pierwszej kolejności zawsze podejmowane są działania polubowne, koncentrujące się na wypracowaniu z Dłużnikiem kompromisu satysfakcjonującego obie strony. Dopiero gdy etap polubowny, trwający około 35 dni, nie przyniesie spodziewanych rezultatów (dzieje się tak w jednej czwartej przypadków), Payhelp rekomenduje podjęcie windykacji na drodze sądowej. Co bardzo ważne, jeśli Klient zdecyduje się na skorzystanie z drogi sądowej, Payhelp zapewnia i na tym etapie profesjonalne wsparcie prawne aż do chwili zakończenia sprawy.

""

cyfrowa.rp.pl

Źródło: Payhelp.pl

Etyczna i skuteczna windykacja – czy to możliwe?

Wielu polskim Przedsiębiorcom windykacja kojarzy się z działaniami podejmowanymi na granicy prawa lub nawet poza nim (wymuszenia, zastraszanie), należy jednak pamiętać, że w profesjonalnym odzyskiwaniu wierzytelności nie ma miejsca na tego rodzaju zachowania ani działalność niezgodną z obowiązującym prawem. Zakończyłoby się to nałożeniem na firmę windykacyjną dotkliwych kar przez organy nadzorujące ich pracę, czyli KNF i UOKiK – włącznie z cofnięciem pozwolenia na prowadzenie działalności.

Wszystkie działania windykacyjne w Payhelp są prowadzone zgodnie z prawem i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych nie tylko ze względu na wspomniane wyżej konsekwencje. Eksperci Payhelp zdobywają doświadczenie w branży już od ponad 25 lat, dzięki czemu doskonale wiedzą, jak ważne jest utrzymanie z wieloletnimi partnerami biznesowymi dobrych relacji – szczególnie w czasie tak trudnym, jak obecny kryzys gospodarczy. I właśnie to głębokie zrozumienie fundamentalnych zasad prowadzenia biznesu oraz szacunek dla Dłużnika są podstawowymi wartościami, jakimi kieruje się Payhelp w trakcie prowadzenia negocjacji co do spłaty wierzytelności.

O tym, że takie podejście dobrze się sprawdza, świadczą wyniki osiągane przez Payhelp – aż 73% spraw udaje się zakończyć ugodą i spłatą zaległości jeszcze na etapie polubownym. W przypadku spraw, które trafiają do windykacji na drodze sądowej, Payhelp notuje jeszcze większą skuteczność, odzyskując zaległe płatności od 83% Dłużników.

Dlaczego windykacja online w Payhelp się opłaca?

Wysoka skuteczność to zaledwie jeden z wielu powodów, dla których warto zainteresować się skorzystaniem z tej platformy. Opłacalność przekazania działań windykacyjnych do Payhelp wynika bowiem również z faktu, że zarówno założenie, jak i prowadzenie konta na platformie jest całkowicie darmowe, nie ma także żadnych opłat ani prowizji za faktury przekazane do obsługi. W Payhelp Klient płaci wyłącznie za sukces – opłatę należy uregulować dopiero po tym, jak dług zostanie odzyskany i przekazany na konto Wierzyciela.

Poza tym windykacja w Payhelp to oszczędność czasu i pieniędzy, które Przedsiębiorca musiałby poświęcić na samodzielne próby odzyskania zaległości od Dłużnika, zazwyczaj osiągając niezadowalające efekty. O tym, ile stresu i nieprzyjemnych emocji może towarzyszyć działaniom windykacyjnym, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – to kolejny doskonały powód, by przekazać odzyskanie zaległości ekspertom, którzy zajmą się tym profesjonalnie i z poszanowaniem relacji Klienta z Dłużnikiem.

Materiał Promocyjny