– Sposoby wyboru partnera prywatnego określone w Prawie zamówień publicznych albo koncesjonariusza w Ustawie o koncesjach będą miały zastosowanie przy wielu (jeśli nie zdecydowanej większości) projektów zmierzających do rozwoju infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – twierdzą prawnicy kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, która na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przygotowała ekspertyzę dotyczącą praktycznego wdrażania w życie tzw. [link=index.php?option=com_content&view=article&id=991%3Akomisja-infrastruktury-zaakceptowaa-poprawki-do-megaustawy&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]megaustawy telekomunikacyjnej[/link].

Zadania własne z dziedziny telekomunikacji samorządy będą mogły realizować również wedle przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jedynym ze sposobów na uniknięcie procedury przetargowej (w trybie ustawy o zamówieniach publicznych) jest powierzenie zadań z dziedziny telekomunikacji tzw. podmiotom wewnętrznym, czyli przedsiębiorstwom komunalnym w pełni kontrolowanym przez samorząd. Ekspertyza prawna kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka stwierdza jednak dobitnie: jednostka samorządu terytorialnego, która będzie jedynie powierzała innym podmiotom (tj. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym) na podstawie umowy wykonywanie swoich zadań w zakresie, nie będzie mogła korzystać ze wskazanego zwolnienia.

[link=http://www.mi.gov.pl/files/0/1792437/Sposobyrealizacjiprzedsiwziwramachdziaalnocitelekomunikacyjnejfinal3.pdf]Z pełną treścią ekspertyzy[/link] można się zapoznać w serwisie internetowym Ministerstwa Infrastruktury ([link=http://www.mi.gov.pl/files/0/1792437/uzupenieniedoopinii2.pdf]uzupełnienie do ekspertyzy[/link])