Urząd Komunikacji Elektronicznej ukarał PTK Centertel, operatora sieci Orange za naruszenie przepisów o obowiązku informacyjnym. Poszło o nie powiadomienie 1,15 mln użytkowników o zmianach w cenniku promocji „Zetafon”. UKE poinformował, że PTK Centertel nie podał informacji o zmianach w trybie określonym w art. 61 Prawa Telekomunikacyjnego, który nakazuje upublicznienie takiej informacji oraz stworzenie klientom możliwości wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w razie braku akceptacji dla zmiany.

Zgodnie z prawem, za takie przewinienie prezes UKE może nałożyć na operatora karę w wysokości nawet 3 proc. rocznego przychodu. Regulator wziął jednak pod uwagę, jako okoliczność łagodzącą, poprzednią karę z tego samego paragrafu, jaką wymierzył COntertelowi w 2007 r.

Komentarz operatora:

PTK Centertel nie zgadza się z karą nałożoną przez UKE i interpretacją przepisów, na które powołał się regulator. Decyzja nie jest prawomocna i na pewno skorzystamy z możliwości odwołania się. Według naszej oceny spełniliśmy właściwie obowiązki informacyjne dotyczące usługi Zetafon. Decezja UKE nie upoważnia klientów do rozwiązywania umów bez konsekwencji, wynikających z podpisanej umowy