Firma ATM zakończyła prace wdrożeniowe ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Prace trwały  blisko dwadzieścia siedem miesięcy i obejmowały także wyposażnie w urządzenia końcowe właściwych służb ratownictwa i porządku publicznego (Policji, Państwowej Straży  Pożarnej, Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, urzędów wojewódzkich).

Sumaryczna wartość zakontraktowanych prac związanych z budową sieci bez świadczenia usług telekomunikacyjnych wyniosła ok. 149 mln zł brutto. Zbudowana sieć objęta będzie opieką serwisową do 31 grudnia 2015 roku.

ATM zaprojektowała i zbudowała sieć OST 112 w oparciu o łącza teletransmisyjne Telekomunikacji Polskiej i Exatela.

OST 112 obejmuje infrastrukturę ponad 900 lokalizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, takich jak: komendy policji, jednostki straży pożarnej, urzędy wojewódzkie

Sieć OST 112 jest też w założeniach jednym z podstawowych narzędzi mogących stać się elementem integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa i przyczyznić się do usprawnienia procesu komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, gwarantując jednocześnie wysoką niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji.