Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi poinformowało, że rozdzieliło między poszczególne województwa 59 mln euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na rozwój Internetu w gminach wiejskich, co reguluje wchodzące  w życie 15 sierpnia rozporządzenie dotyczące PROW.

Największe kwoty przypadły województwu mazowieckiemu (blisko 7,2 mln euro), wielkopolskiemu (5,8 mln euro) oraz lubelskiemu (blisko 4,9 mln euro).

Ze środków tych finansowane będą projekty z zakresu rozwoju infrastruktury szerokopasmowego Internetu zlokalizowane w najmniejszych miejscowościach, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Maksymalne dofinansowanie z PROW będzie mogło wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. O dofinansowanie będą się mogły ubiegać gminy oraz związki międzygminne. Preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarze tzw. „białych plam”, czyli tam, gdzie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu ani nie istnieją publiczne sieci telekomunikacyjne.