Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę łączy cyfrowych. Kontrakt zrealizuje Telekomunikacja Polska. KWP zamówiła linie o przepustowości 64-256 kb/s w 137 relacjach pomiędzy komendami i posterunkami w województwie. TP zapewni ich utrzymanie przez 12 miesięcy za zainkasuje 2,8 mln zł brutto.

TP nie miała konkurentów w tym przetargu, ponieważ żaden inny operator nie złożył oferty, ani w pierwszym, ani w drugim postępowaniu. Pierwsze z nich zostało unieważnione, ponieważ TP złożyła ofertę o wartości równej kwocie, jaką zamawiający przeznaczył na realizację. Ponieważ kwota ta została źle przez KWP wyliczona, to oferta TP okazała się ostatecznie zawyżona o przeszło 100 tys. Komenda ogłosiła szybko kolejne postępowanie, w którym znowu tylko TP złożyła ofertę równą kwocie zarezerwowanej. Tym razem skutecznie.

W grudniu 2011 r. TP wygrała jeszcze dwa inne –znacznie mniejsze – przetargi na usługi telekomunikacyjne dla KWP w Radomiu.