Urząd Miejski w Bielsku-Białej wybrał ofertę NextiraOne Polska w przetargu na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej – Etap II Infrastruktura aktywna i radiowa”.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację teletransmisyjnej infrastruktury aktywnej i radiowej. Będzie stanowiła element budowanej w Bielsku-Białej sieci szerokopasmowej. Do obowiązków wykonawcy należała będzie m.in. dostawa i budowa linii radiowych, terminali abonenckich, instalacja hotspotów oraz uruchomienie we właściwych lokalizacjach punktów dostępowych.

NextiraOne Polska będzie też zobowiązana do „przeglądu funkcjonującego w UM Bielsko-Biała Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz opracowania zasad polityki bezpieczeństwa dla sieci szerokopasmowej dla Miasta Bielsko-Biała, uwzględniające specyfikę zaoferowanej implementacji sprzętowej”.

Wartość kontraktu, który jest współfinansowany ze środków unijnych, wynosi 8,79 mln zł brutto.