Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ogłosiło przetarg otwarty na świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN dla resortu finansów oraz na usługi dostępu do sieci internet. Będą realizowane dla radomskiego Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz pozostałych jednostkach nadzorowanych i podległych resortowi.

Zamawiający chce podpisać z wykonawcą pięcioletnią umowę. Jej wartość na podstawie wadium (1 mln zł) można szacować na 20-30 mln zł. Oferty można składać do 24 lipca.