Rada Nadzorcza Exatela zdecydowała, że nie będzie zmieniać składu zarządu spółki i w następnej kadencji będzie on kierował firmą w tym samym składzie. Prezesem Exatela pozostaje Zdzisław Nowak, a jego zastępcami Waldemar Budzyński i Piotr Błędziński.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy operatora zdecydowało także, że 90 proc. zysku Exatela (40,3 mln zł) zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych. Reszta zysku przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy. W 2010 r. Exatel miał 510,2 mln zł przychodu i 45 mln zł zysku netto.

WZA podjęło również decyzję o podziale zysku, przeznaczając kwotę 40,3 mln PLN (tj. 90 proc. zysku) na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz pozostałą część zysku – 4,6 mln PLN na kapitał zapasowy.