Według danych [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b] na koniec 2009 r. w lokalnych sieciach ethernetowych stałymi liniami obsługiwanych było 600 tys. klientów. Z sieci radiowych WLAN natomiast korzystało 660 tys. abonentów. Razem więc na radiową i stacjonarną technologię sieci lokalnej przypadało 1,260 tys. klientów usług dostępowych w Polsce.

Częścią tych linii, zwłaszcza stacjonarnych, operują duże telekomy, jak [b]Netia[/b], czy [b]Hyperion[/b], skupujące abonentów mniejszych sieci ethernetowych. Abonentów podłączonych technologią ethernet obsługują również sieci telewizji kablowej (np. [b]Multimedia Polska[/b], czy Stream), co również jest efektem dokonanych akwizycji. Można szacować, że w dyspozycji dużych operatorów jest 200-250 tys. linii w technologii LAN/WLAN.

Liczbę klientów małych sieci w Polsce można zatem szacować na około 1 mln, co dawałoby tym sieciom 19-procentowy udzial w rynku dostępowym. Szacunki tego segmentu nie są jednak jednolite, ponieważ Netia – intensywnie skupująca sieci ethernetowe – szacowała w ubiegłym roku liczbę ich klientów na 700-800 tys. Według tych samych danych UKE na koniec 2009 r. było w Polsce 2,88 mln linii xDSL, 1,4 mln linii DOCSIS oraz 250 tys. linii w kategorii „inne”. UKE publikuje informacje o polskim rynku dostępowym [link=http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20101137/konsultacji_jawnypdf/_PL_1.0_&a=d]w uzasadnieniu projektu decyzji[/link] o uznaniu pozycji TP na „rynku świadczenia usług hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej w stałej lokalizacji (miedziana i optyczna pętla lokalna)” za znaczącą i nałożenia na operatora obowiązków regulacyjnych.